Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 9 września 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IID E.Zdziechowska wolna
4 IVc E.Zdziechowska A.Czubanowska 
3 Gr.IIID A.Drwęska M.Mroziewicz (Biblioteka)
4 Gr.IVd A.Drwęska M.Mroziewicz(Biblioteka)
5 Gr.IIIa,IIa,IVF A.Drwęska A.Dembska (Biblioteka)
7 Gr.IIIB A.Drwęska A.Dembska (Biblioteka)
3 IB A.Lehmann  P.Dogondke zamiast lek. 7
6 IIC A.Lehmann A.Kubska