Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 11 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 IIIB J.Czeterbok Wolna
7 Gr.IIIj A.Drwęska Opieka ks. M.Kubiak
8 Gr.IIICB A.Drwęska Gr.IIIC opieka J.Skotarczak

Gr.IIIB opieka ks.M.Kubiak

2 i 3 IIIA K.Grzesiak Lek. 2 wolna

Lek. 3 J.Łuczak (sala nr 11) zamiast lek. 1

1 i 2 Gr.IIID A.Kubska wolna
3 i 4 Gr.IIIK A.Kubska A.Czubanowska cała klasa, lek. 3 sala nr 26, lek. 4 szkolenie maturalne –sala nr 4
5 IIIH A.Kubska M.Bukowy cała klasa sala nr 22
5 IIB M.Bukowy A.Dembska AULA
2    IC A.Lehmann wolna
1 i 2 Gr.IIE A.Owczarczak wolna
3 i 4 IIIE A.Owczarczak Lek. 3 T.Fijałkowski razem z 3c, sala nr 26

Lek. 4 I.Kaj –sala nr 3A

6 i 7 Gr.IIIC A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa, sala nr 10
1 i 2 Gr.IIE K.Wojciechowska wolna
3 i 4 Gr.IB K.Wojciechowska M.Bukowy cała klasa sala nr 2
5 Gr.IIIH K.Wojciechowska M.Bukowy cała klasa sala nr 22
1 i 2 Gr.IIIB I.Wołowiec wolna
3 i 4 Gr.IIIG I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa, BIBLIOTEKA
5 Gr.IID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa sala nr 29
1 IC J.Żeleźna wolna
1 i 2 gr.IDE E.Zdziechowska wolna
3 i 4 gr.IIIi E.Zdziechowska J.Krąpiec cała klasa, sala nr 2a
5 i 6 gr.IIIk E.Zdziechowska K.Czapla cała klasa, sala nr 33
7 i 8 gr.IIA E.Zdziechowska wolna
       
       

 

PRETESTING godz. 8.00:

EGZAMIN PET (ok. 5 lekcji) – sala nr 7, p. I.Wołowiec

Sale zastępcze za salę nr 7:

Lek. 1 i 2 –sala nr 4

Lek. 3,4,5 –sala nr 33

EGZAMIN FCE for SCHOOLS (ok. 5 lekcji) –sala nr 24, p. A.Kubska

Sale zastępcze za sale nr 24:

Lek. 1 i 2 – sala nr 27

Lek. 3 i 4 –sala nr 5 UWAGA!  Gr. p.J.Krąpiec razem z gr. p. Zdziechowskiej SALA NR 2a, zajęcia całą klasą

Lek. 5 – sala nr 2

EGZAMIN FCE (ok. 2 lekcji) –sala nr 14, p. J.Czeterbok

Sale zastępcze za salę nr 14:

Lek. 1 sala nr 12, lek. 2 sala jest wolna wg planu,

EGZAMIN CAE – sala nr 8 (ok. 4 lekcji), p. A.Dembska

Sale zastępcze za salę nr 8

Lek. 1 – sala wolna wg planu

Lek. 2 –sala nr 5

Lek. 3 –sala nr 22

Lek. 4 – sala nr 22

EGZAMIN IELTS –sala nr 23 (ok. 5 lekcji), p. K.Wojciechowska

Sale zastępcze:

Lek. 1,2,3 –sala wolna wg planu 

Lek. 4 – sala nr 3A

Lek. 5 – sala nr 22

SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW –p.dyr. A.Lehmann:

Lek. 4 klasa 3K –sala nr 4

Sala zastępcza za salę nr 4 to sala nr 26

Lek. 5 klasa 3i –sala nr 4,

Sala zastępcza za salę nr 4 to sala nr 27