Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 15 listopada 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 i 6 Gr.IIIDE J.Brygier K.Czapla
7 i 8 Gr.IAD J.Brygier wolna
9 Gr.IIIabcf J.Brygier wolna
5 Gr.IIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
7 IIIE A.Czubanowska Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9  -wolna
5 Gr.IIB A.Dembska M.Bukowy cała klasa
1 i 2 Gr.IIID A.Kubska M.Tomczyk cała klasa
5 i 6 Gr.IIIH A.Kubska K.Wojciechowska cała klasa
4 IID E.Kumor-Rybka M.Szczepaniak (DZ)
5 IIC E.Kumor-Rybka M.Szczepaniak (DZ)
3 IA A.Lehmann J.Łuczak (matematyka), zdalnie
4 IC A.Lehmann I.Kaj (matematyka)
7 IIB A.Lehmann M.Bukowy (j.angielski)
1 IC J.Żeleźna wolna
2 IA J.Żeleźna wolna
3 ID J.Żleleźna B.Kolaszyński (fizyka)
4 IIIA J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska)
5 IE J.Żeleźna E.Zdziechowska (zaj. z wych.)
6 IB J.Żeleźna okienko, nauczanie zdalne
7 IIC J.Żeleźna wolna
2 IIIC E.Kumor-Rybka K.Sarnowska zamiast lek. 1
6 IIC E.Kumor-Rybka E.Zdziechowska (zaj.z wych.)
4 IIIE A.Owczarczak E.Zdziechowska (zaj. z wych.), kl. III i cała klasa J.Krąpiec

Uczniowie klas III i, III k, którzy nie jadą na wycieczkę, przychodzą do szkoły wg planu klasy III i.