Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 16 maja 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 i 6 Gr.IIIDE J.Brygier Gr.IIID –cała klasa M.Roszak

Gr.III E cała klasa A.Chempińska (biblioteka), 

7 i 8 Gr.IAD J.Brygier wolna
9 Gr.IIIABCF J.Brygier wolna
5 i 6 Gr.IIIDE M.Roszak  Cała klasa zastępstwo IIIE, ale IIID – (biblioteka) A.Chempińska
7 i 8 Gr.IIIA K.Czapla wolna
9 Gr.IIIC K.Czapla wolna
1 i 2 Gr.IIIB J.Czeterbok  I.Wołowiec cała klasa
4 IIIF J.Czeterbok J.Żeleźna zamiast lek. 1
5 Gr.IIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
6 i 7 Gr.IIIC J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
8 Gr.IIIC/IIB A.Drwęska gr.IIIC – opieka J.Skotarczak

gr.IIB – cała klasa biblioteka ( A.Karczewska)

8 Gr.IIB Ks.M.Kubiak A.Karczewska cała klasa biblioteka (A.Karczewska)
2 IC A.Lehmann  A.Dembska (j.angielski), sala nr 2
5 IA A.Lehmann P.Dogondke  sala nr 24
6 IIB A.Lehmann Biblioteka (J.Skotarczak) , sala nr 23
       
       
       
       
       
       
       
       

16 MAJA 2022 – CHEMIA–POZIOM ROZSZERZONY (sala gimnastyczna)

Wyłączone z zajęć lekcyjnych są:

Sala gimnastyczna, aula, sala nr 30, sala nr 33,34,32.

W salach nr 27 i 28 lekcje zgodnie z planem.

Dzwonki są wyłączone, przerwy uczniowie spędzają na boisku.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany w dzienniku elektronicznym.