Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 22 listopada 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 i 6 Gr.IIIDE J.Brygier Lek. 5 IIID – M. Frąckowiak (fizyka), IIIE –Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 6 IIID Biblioteka (A.Drwęska), IIIE –  A.Czubanowska,

7 i 8 Gr.IDA J.Brygier wolna
9 Gr.IIIABCF J.Brygier wolna
2 IA J.Żeleźna  M.Wojtkowiak, nauczanie zdalne
3 ID J.Żeleźna K.Sarnowska, 
1 i 2 Gr.IIIghi M.Roszak wolna
5 i 6 IIIde M.Roszak Lek. 5 IIID – M. Frąckowiak (fizyka), IIIE –Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 6 IIID Biblioteka (A.Drwęska), IIIE –  A.Czubanowska,

7 i 8 Gr.IE M.Roszak wolna
9 Gr.IIIF M.Roszak wolna
1 IIIC K.Sarnowska wolna
3 IID K.Sarnowska J.Żeleźna (projekt) zamiast 1d, 1d –Biblioteka (A.Drwęska)
4 ID K.Sarnowska K.Grzesiak (historia) 
5 IB K.Sarnowska P.Dogondke (historia) 
2 i 3 IIC B.Kacza lek. 2 Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 1 – wolna, 

lek.3 J.Łuczak (matematyka)

4 IE B.Kacza I.Kaj (matematyka)