Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 28 lutego 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 Gr.IIIA P.Dogondke wolna
3 IE P.Dogondke A.Zdunek zamiast lek. 8, 4.03
6 i 7 III i P.Dogondke wolna
8 IIIB P.Dogondke A.Dembska
2 IIIC K.Sarnowska wolna
3 IID K.Sarnowska J.Brygier (zaj. z wych.)
4 ID K.Sarnowska J.Brygier (zaj. z wych.)
5 IB K.Sarnowska Biblioteka (A.Drwęska)
2 IC A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
3 IB A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
7 IIB A.Lehmann A.Dembska zamiast lek. 5, lek. 5 cała klasa M.Bukowy.
2 IIC B.Kacza T.Fijałkowski (j.polski )
3 IIC B.Kacza J.Łuczak zamiast lek. 7, 4.03
4 IE B.Kacza I.Kaj (matematyka)