Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 5 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IB A.Brzezińska wolna
3 IIA A.Brzezińska M.Mroziewicz
4 IVC A.Brzezińska M.Sokołowska-Nowak
5 Gr.IC A.Brzezińska P.Dogondke
7 IVF A.Brzezińska wolna
1 i 2 IVC J.Czeterbok wolna
3 Gr.IVB J.Czeterbok I.Wołowiec cała klasa
4 i 5 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
6 i 7 Gr.IIE J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
1 i 2 IF T.Fijałkowski wolna
5 IID T.Fijałkowski I.Wołowiec
6 IIIA T.Fijałkowski M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
7 IIIA T.Fijałkowski K.Kasprzyk
3 IVC B.Kacprzak M.Sokołowska-Nowak
4 IC B.Kacprzak Biblioteka (A.Drwęska)
5 IF B.Kacprzak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
6 ID B.Kacprzak J.Skotarczak
2 IE J.Łuczak wolna
3 IIIA J.Łuczak A.Czubanowska
5 IIE J.Łuczak M.Mroziewicz
3 i 4 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak
1 IC A.Pelińska-Koprucka wolna
2 IG A.Pelińska -Koprucka M.Mroziewicz
2 IB M.Statucka wolna
3 ID M.Statucka R.Rymaniak
6 IIIC M.Statucka R.Rymaniak
6

 

IG A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)