Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 6 czerwca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
7 i 8 Gr.IIIA K.Czapla wolna
9 Gr.IIIC K.Czapla wolna
8 Gr.IIB gr.IIIC A.Drwęska Gr.IIIB – opieka ks.M.Kubiak

Gr.IIIC – opieka J.Skotarczak

5 IIIB J.Jankowiak Biblioteka (J.Skotarczak)
6 IIE J.Janowiak I.Kaj (matematyka)
7 IIIE J.Jankowiak K.Grzesiak
9 Gr.IIIB A.Karczewska wolna
9 Gr.IIIF M.Roszak wolna
1 IC K.Sarnowska wolna
2 IIIC K.Sarnowska wolna
3 IID K.Sarnowska E.Nowak-Polska zamiast lek. 1
4 ID K.Sarnowska I.Kaj (matematyka)
5 IB K.Sarnowska K.Kasprzyk
1 IIB M.Mroziewicz wolna
2 i 3 IA M.Mroziewicz wolna
4,5,6 gr.”O” UK J.Krąpiec wolna
7,8  gr.IIE J.Krąpiec wolna
       
       

Biblioteka – J.Skotarczak 

Biblioteka czynna od lek. 3 – 6