Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 1 czerwca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 i 4 Gr.IIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
5 IIIF A.Czubanowska Biblioteka (A.Drwęska)
2 IIIE A.Owczarczak M.Bukowy zamiast lek. 1
3 i 4 IIIE A.Owczarczak D.Cieślińska zamiast lek. 7 i 8
5 i 6 Gr.IIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
7 IIE A.Owczarczak Biblioteka (A.Drwęska)
1 i 2 Gr.IC E.Zdziechowska wolna
1 IIIA B.Kacza wolna
2 i 3 IIID B.Kacza Lek. 2 M.Tomczyk zamiast lek. 1

Lek. 3 A.Kubska zamiast lek. 1

5 i 6 IIC B.Kacza Lek. 5 A.Dembska zamiast lek. w 1c, kl. 1c cała klasa E.Czerniachowska

Lek. 6 Biblioteka (A.Drwęska)

       
       

DZIEŃ DZIECKA –GODZ. 10.30 – 12.30

Samorząd Uczniowski zaprasza społeczność szkolną na boisko