Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastepstwa na środę, 12 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  III kl. gr. IIR  K.Wojciechowska   wolna
 3,4,5  IIE  K.Wojciechowska  P.Snela cała klasa
 6  III gimB K.Wojciechowska A.Owczarczak cała klasa
 3  IIC  K.Sarnowska   K.Grzesiak 
 4  IF  K.Sarnowska Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  IID  K.Sarnowska  A.Brzezińska (matematyka)
 4  IA  M.Mroziewicz   J.Urbaniak (pp)
 1 i 2  Kl.I gr.franc.  A.Karczewska  wolna
 5 i 6  IIC  A.Karczewska  Lek.5 opieka ks. M.Kubiak 

Lek.6 świetlica s. 3 (H.Godlewska)

 3  III gimB  B.Kacza   Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 1 i 2  Gr. Roz. kl.II  A.Czubanowska   wolna
 3 i 4  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 5  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 7 i 8  III gimB  M.Roszak   wolna
 9  III gimA  M.Roszak  wolna
 2  II uz  M.Szczepaniak   wolna
 2  II F  A.Owczarczak   J.Czeterbok cała klasa