Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 12 kwietnia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.kl.Icdg H.Godlewska wolna
3 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
1 IVC K.Kasprzyk  wolna
3 i 4 IVB K.Kasprzyk A.Kulak 
5 i 6 IIIB K.Kasprzyk Lek. 5 Biblioteka A.Drwęska

Lek. 6 Biblioteka A.Dembska

7 IIIC K.Kasprzyk Biblioteka A.Dembska, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
3 IIIB M.Mroziewicz  K.Kacprzak 
4 i 5 IIA M.Mroziewicz Lek. 4 Biblioteka A.Drwęska

Lek. 5 M.Sokołowska-Nowak 

3 gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa
4 gr.IE P.Snela A.Kubska cała klasa

5 i 6 gr. IIIC cała klasa p.A.Kubska

8 IIIE – Biblioteka A. Dembska, uczniowie, którzy nie mają lek. 9 -wolna

lek. 6 kl. IVD -doradztwo zawodowe, p. M.Szczepaniak