Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 13 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 Gr.IIA A.Drwęska Opieka (J.Skotarczak)
7 Gr.IC A.Drwęska Opieka (J.Skotarczak)
6 III i K.Kasprzyk  wolna
       
       
       
       
       
       
       
       

KLASA AKADEMICKA –LEK. 5 i 6 –SALA NR 27

Sala zastępcza na lek. 5 –sala nr 29

SZKOLENIA DLA MATURZYSTÓW SALA NR 4– p.dyr.A.Lehmann

Lek. 5 – klasa III h

Lek. 6 – klasa III g

Sale zastępcze:

Lek. 5  – sala nr 14

Lek. 6 –sala nr 9