Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 14 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IF P.Dogondke wolna
2 IF P.Dogondke K.Grzesiak 
6 IVC P.Dogondke wolna
1 IVE J.Jankowiak  wolna
2 IVB J.Jankowiak Biblioteka (A.Drwęska)
3 IIID J.Jankowiak J.Łuczak 
4 IIID J.Jankowiak Biblioteka (A.Drwęska)
5 Gr.IIIC A.Kubska M.Sokołowska-Nowak
6 Gr.IIIC A.Kubska A.Karczewska 
7 i 8 Gr.IF A.Kubska wolna
3 Gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa
5 Gr.IIIC P.Snela M.Sokołowska-Nowak
6 Gr.IIIC P.Snela A.Karczewska 
8 IIIE P.Snela Biblioteka (M.Mroziewicz), uczniowie, którzy nie mają lek. 9 -wolna
1 Gr.IIID I.Wołowiec  wolna
2 Gr.IID I.Wołowiec R.Rymaniak cała klasa
3 i 4 Gr.IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
5 Gr.IVB I.Wołowiec J.Czeterbok cała klasa
7 i 8 Gr.IF I.Wołowiec wolna
1 IVF A.Brzezińska wolna
2 IIB A.Brzezińska J.Czeterbok 
3 IVA A.Brzezińska Biblioteka (A.Drwęska)
4 IVA A.Brzezińska A.Kulak 
5 IVC A.Brzezińska wolna
6 IIA A.Brzezińska K.Kasprzyk 
       
       
       

Klasa IIIB projekt Kino Szkoła –Biblioteka p. M.Mroziewicz

Lek. 6,7,8

Szkolne Mistrzostwa Koszykówki –sala gimnastyczna –p. K.Czapla, p.M.Roszak

Lek. 4,5,6