Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 14 września 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 Gr.IIE M.Frąckowiak J.Żeleźna 
5 Gr.IIC M.Frąckowiak A.Chempińska 
6 Gr.IIB M.Frąckowiak wolna
8 Gr.IIC M.Frąckowiak Biblioteka (M.Mroziewicz), uczniowie, którzy nie mają lek.9 – wolna
5 i 6 Gr.IE A.Karczewska Lek. 5 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 6 A.Fijałkowska 

7 Gr.IIB A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIID A.Karczewska wolna
5 IIB A.Lehmann wolna
7 i 8 IC A.Lehmann wolna
2 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak
4 Gr.IIE P.Mulkowski J.Żeleźna
5 Gr.IIC P.Mulkowski A.Chempińska 
4 Gr.IIIEC M.Roszak Biblioteka (A.Drwęska)
5 1cef M.Roszak J.Skotarczak
6 1 cef M.Roszak M.Mroziewicz (Biblioteka)
7 IVA M.Roszak wolna
8 IIA M.Roszak wolna
9 Gr.IIA M.Roszak wolna