Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 16 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 IF P.Dogondke wolna
3 Gr.IE P.Dogondke Biblioteka (A.Drwęska)
6 IVC P.Dogondke wolna
6 IVA K.Grzesiak  A.Dembska
7 IE K.Grzesiak Biblioteka (A.Dembska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna
2 IVC K.Kasprzyk wolna
3 i 4 IVB K.Kasprzyk A.Kulak (matematyka) 
5 IIIB K.Kasprzyk M.Sokołowska-Nowak 
6 IIIB K.Kasprzyk E.Nowak-Polska 
7 IIIC K.Kasprzyk P.Snela 
       5     IIB A.Lehmann A.Chempińska
7 i 8 IC A.Lehmann wolna
        3 IIIB M.Mroziewicz B.Kacprzak 
4 IIA M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIA M.Mroziewicz A.Fijałkowska 
4 Gr.IIIE A.Pawlak M.Roszak cała klasa
5 i 6 Gr.IEF A.Pawlak Gr.IF – M.Roszak cała klasa

Gr.IE –  A.Karczewska cała klasa

       
       
       
       
       
       
       

 

Olimpiada Historyczna – sala nr 9

lek. 6 i 7