Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 19 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IC  A.Brzezińska   wolna
 2  IA  A.Brzezińska  J.Czeterbok (j.angielski) 
 3  IIIC  A.Brzezińska  J.Jankowiak (j.polski)
 4  1I  A.Brzezińska  M.Sokołowska-Nowak (chemia)
 5  1K  A.Brzezińska  M.Bukowy
 6  1K  A.Brzezińska  A.Zdunek (wok) 
 7  1K  A.Chempińska   Ks.M.Kubiak zamiast lek. 9
 8  1J  A.Chempińska   wolna
 3  1C gr.  K.Czapla    Biblioteka (A.Drwęska)
 4  1C  K.Czapla  D.Cieślińska (fizyka)
 6 i 7  Gr. kl. III  K.Czapla  wolna
 8 i 9  IG gr.  K.Czapla  wolna
 2  IF gr.  M.Frąckowiak   A.Czubanowska (j.angielski)
3 IG gr. M.Frąckowiak E.Nowak-Polska (matematyka) cała klasa
 4  IB gr.  M.Frąckowiak  K.Grzesiak zamiast lek. 8
 5  IF gr.  M.Frąckowiak  I.Wołowiec (j.angielski) cała klasa
 4  IA  B.Kacza   T.Fijałkowski (j.polski) 
 5  IIF  B.Kacza  A.Drwęska (j.polski) 
 6  IIF  B.Kacza  J.Brygier (zajęcia z wych.)
 3  IIIB  I.Kaj   J.Czeterbok (j.angielski) 
 4  1J I.Kaj  A.Zdunek (wok) 
 5  1J  I.Kaj  J.Żeleźna (geografia) 
 4 i 5  ID  M.Kociemba   Lek. 4 J.Skotarczak zamiast lek. 6, lek. 5 – wolna
 8 i 9  Kl. IGHI  M.Kociemba  wolna
 1 i 2  IIF  A.Kubska   wolna
 3  ID  A.Kubska  I.Wołowiec cała klasa
 4  IK A.Kubska  M.Bukowy cała klasa
 3  IK  E.Kumor-Rybka   D.Cieślińska (fizyka) 
 4  IIIC  E.Kumor-Rybka  A.Czubanowska (j.angielski) 
 5  IIIC  E.Kumor-Rybka  J.Skotarczak 
7 IIF E.Kumor-Rybka K.Grzesiak (historia)
 3  IIIA  J.Łuczak   A.Owczarczak (j.angielski) 
 4  IB gr.  J.Łuczak  K.Grzesiak zamiast lek. 8
 7  IIA  J.Łuczak  M.Mroziewicz (j.polski)
 1 i 2  IIC M.Roszak   wolna
 3  IF  M.Roszak  J.Brygier cała klasa
 4 i 5  ID gr.  M.Roszak  Lek. 4 J.Skotarczak zamiast lek. 6, lek. 5 -wolna
 7  IG  K.Sarnowska   wolna
 8  IC  K.Sarnowska  wolna
 5  IH  E.Zdziechowska   J.Urbaniak cała klasa
 6 i 7  Kl.III gr.  E.Zdziechowska  wolna