Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 2 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 Gr.IIIC K.Czapla A.Karczewska
1 i 2 IVA A.Fijałkowska A.Dembska
2 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak
4 Gr.IIE P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
5 Gr.IIC P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
4 Gr.IIICE M.Roszak Gr.IIIC A.Karczewska cała klasa

Gr.IIIE A.Pawlak cała klasa

2 IIIC M.Sokołowska-Nowak Biblioteka (A.Drwęska)
3 IC M.Sokołowska-Nowak A.Lehmann zamiast lek. 8
4 IIB M.Sokołowska-Nowak A.Chempińska
6 Gr.IVB M.Sokołowska-Nowak wolna
7 IG M.Sokołowska-Nowak A.Karczewska
3 IIIB M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
4 IIA M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIA M.Mroziewicz A.Fijałkowska
       

Projekt Kino-szkoła

Klasa IIB lek. 6,7,8 -Biblioteka

Opiekę nad uczniami sprawują:

Lek. 6 –p. M.Frąckowiak

Lek. 7 – p. A.Karczewska zastępstwo w IG, biblioteka p. A.Dembska

lek. 8 – p. A.Dembska