Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 21 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIIC J.Czeterbok Biblioteka (A.Drwęska)
4,5,6 Gr.IE J.Czeterbok E.Czerniachowska cała klasa sala nr 22
5 IIIB P.Dogondke Biblioteka (A.Drwęska)
2 ID T.Fijałkowski wolna
3 IIIF T.Fijałkowski D.Cieślińska
4 IIIF T.Fijałkowski M.Sokołowska-Nowak
5 IIIC T.Fijałkowski E.Kumor-Rybka
1 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
3 IA M.Frąckowiak Biblioteka (A.Drwęska)
4 Gr.IC M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
5 Gr.IIIF M.Frąckowiak E.Nowak-Polska cała klasa
7 Gr.IIIJ M.Frąckowiak wolna
6 IIID K.Grzesiak D.Cieślińska zamiast lek. 1, 28.04
8 IIC K.Grzesiak wolna
1 i 2 Gr.Ibce J.Brygier wolna
2 i 3 Gr.IIIC A.Owczarczak Lek. 2 Biblioteka (A.Drwęska) 

Lek. 3 K.Czapla

4 i 5 IIIE A.Owczarczak Lek. 4 J.Jankowiak zamiast lek. 1

Lek. 5 I.Kaj

6 Gr.IIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
8 i 9 Gr.ID E.Zdziechowska wolna
5,6,7 klasa „O” E.Zdziechowska wolna

FINAŁ SUPERLIGI – sala nr 27 –p. P.Dogondke

Lek 5 i 6

Sale zastępcze za salę nr 27:

Lek. 5 –sala nr 9

Lek. 6 – sala nr 23

Ze względu na koncert charytatywny, aula jest zarezerwowana na próby.

Klasy maturalne:

Godz. 10.50 studenci WAT będą wchodzili do klas z reklamą uczelni (absolwenci LO).