Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 23 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 Gr.IIBCE K.Czapla wolna
4 Gr.IIIC K.Czapla D.Cieślińska zamiast lek. 7, 25.11
5 Gr.IC K.Czapla M.Sokołowska-Nowak
6 Gr.IC K.Czapla A.Lehmann zamiast lek. 8
3 Gr.IIC A.Dembska P.Snela cała klasa
1 i 2 Gr.ICDG H.Godlewska wolna
1 IA K.Grzesiak wolna
3 IIIB M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
4 IIA M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIA M.Mroziewicz A.Fijałkowska
1 i 2 Gr.IIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
4 Gr.IIICE M.Roszak IIIC –D.Cieślińska zamiast lek. 7, 25.11

IIIE –A.Pawlak cała klasa

5 Gr.ICEF M.Roszak Kl.IC – M.Sokołowska-Nowak

Kl.IE – A.Karczewska cała klasa

Kl.IF-A.Pawlak cała klasa

 

6 Gr.ICEF M.Roszak Kl.IC –A.Lehmann zamiast lek. 8

Kl.IE – A.Karczewska cała klasa

Kl.IF – A.Pawlak cała klasa

7 IVA M.Roszak wolna
8 IIA M.Roszak wolna
9 Gr.IIA M.Roszak wolna
5 i 6 IE A.Pawlak A.Karczewska cała klasa
4 Gr.IE A.Kubska P.Snela cała klasa
5 i 6 Gr.IIIC A.Kubska P.Snela cała klasa
7 i 8 Gr.IF A.Kubska I.Wołowiec cała klasa