Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 23 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 Gr.IA A.Drwęska Gr. biblioteka – opieka J.Skotarczak
7 Gr.IC A.Drwęska Gr. biblioteka –opieka J.Skotarczak
1 IIC A.Lehmann  wolna
2 IIA A.Lehmann Wolna, lekcja odpracowana 15.03
4 IIIF P.Mulkowski A.Chempińska (doradztwo zawodowe)
6 Gr.IIB P.Mulkowski J.Łuczak cała klasa
1 Gr.IIID M.Tomczyk  wolna
3 i 4 Gr.IID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
6 Gr.IIIG M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
3 IIIF J.Jankowiak J.Skotarczak (godz. do zliczenia)
5 IIIJ J.Jankowiak J.Czeterbok 
6 IIIB J.Jankowiak M.Bukowy 
7 i 8 Gr.IIIA M.Roszak wolna
9 Gr.II AB M.Roszak wolna