Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 30 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 Gr.IIIA J.Czeterbok  A.Czubanowska cała klasa
9 Gr.IIC N.Kleczewska wolna
4 Gr.IE A.Kubska P.Snela cała klasa
5 i 6 Gr.IIIC A.Kubska P.Snela cała klasa
7 i 8 Gr.IF A.Kubska I.Wołowiec cała klasa
5 IA A.Kulak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
6 IIC A.Kulak Biblioteka (A.Drwęska)
7 IIC A.Kulak M.Frąckowiak zamiast lek. 8
5 IIB A.Lehmann M.Sokołowska-Nowak 
7 i 8 IC A.Lehmann wolna
1 IIIC J.Łuczak wolna
2 IIIA J.Łuczak J.Czeterbok 
3 Gr.IE J.Łuczak Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 1 i 2 -wolna
4 IIIB J.Łuczak Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIE J.Łuczak E.Zdziechowska 
6 IIE J.Łuczak E.Nowak-Polska 
4 Gr.IIE P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
5 Gr.IIC P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
9 Gr.IIE E.Zdziechowska wolna
6 IVC P.Dogondke wolna
6 IVA K.Grzesiak A.Dembska
7 IE K.Grzesiak Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna

Konkurs „Olimpiada Solidarności” – p. K.Grzesiak,

lek. 6 i 7, sala nr 29