Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 5 kwietnia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IVD D.Cieślińska wolna
3 ID D.Cieślińska Biblioteka A.Drwęska, ale uczniowie, którzy nie mają lek. 1 i 2 -wolna
4 IC D.Cieślińska Biblioteka A.Drwęska
5 IVE D.Cieślińska Wolna
6 IA D.Cieślińska Wolna
7 IIID D.Cieślińska Biblioteka M.Mroziewicz, ale uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 – wolna
1 Gr.IIIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
2 Gr.IVD A.Czubanowska M.Tomczyk cała klasa
3 IIIC A.Czubanowska M.Roszak 
3 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
2 IIA A.Słowińska Biblioteka A.Drwęska, ale uczniowie, którzy nie mają lek. 1 -wolna
3 IIB A.Słowińska A.Kubska
4 IIC A.Słowińska A.Dembska (pretesting) zamiast lek. 3, lek. 3 cała klasa P.Snela (pretesting)
5 IIIA A.Słowińska wolna
6 IIID A.Słowińska Biblioteka M.Mroziewicz, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 – wolna
7 IIIB A.Słowińska wolna
1 i 2 Gr.IBE E.Zdziechowska wolna
6 i 7 Gr.IIIA E.Zdziechowska wolna
8 i 9 Gr.IIE E.Zdziechowska wolna
9 Gr.IIA M.Roszak  wolna
       

PRETESTING – SESJA WIOSENNA

FCE – KLASA IIIE

LEK. 1,2,3 – p.A.Owczarczak/p. K.Wojciechowska – sala nr 24

Sale zastępcze:

Lek. 1 i 2 -sala nr 23

FCE for schools – KLASA II C

Lek. 3,4,5 p. P.Snela, p. A.Dembska, p. M.Frąckowiak – sala nr 9

Sale zastępcze:

Lek. 3 -sala nr 33, lek. 4 – sala nr 2, lek. 5 – sala nr 2

PET – chętni z klas pierwszych dwujęzycznych 

Lek. 1,2,3 p. A.Czubanowska -sala nr 8

Sale zastępcze:

Lek. 1-3 sala nr 22

Jeżeli nie możesz wziąć udziału, daj znać nauczycielce języka angielskiego.

LEKCJA 3

 SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH (uczniów) Z DYREKCJĄ W AULI (ok. 15 minut)