Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 6 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
7 i 8 Gr.IIIabcf J.Brygier wolna
9 Gr.IIabd J.Brygier wolna
5 Gr.IIA A.Drwęska Opieka J.Skotarczak
7 Gr.IC A.Drwęska Opieka J.Skotarczak
2 IIIA H.Godlewska A.Chempińska (doradztwo zawodowe)
3 i 4 Gr.IIIG H.Godlewska Lek. 3 E.Nowak-Polska zamiast lek. 2

Lek. 4 A.Zdunek zamiast lek. 7

1 i 2 Gr.IDE A.Karczewska wolna
3 Gr.IB A.Karczewska wolna
6 Gr.IIIJK A.Karczewska wolna
7 i 8 Gr.IIIB A.Karczewska wolna
9 Gr.IIAB A.Karczewska wolna
6 III i K.Kasprzyk wolna
4 IIIF P.Mulkowski K.Wojciechowska
6 Gr.IIB P.Mulkowski J.Łuczak cała klasa
1 Gr.IIIi M.Sokołowska-Nowak wolna
2 IIC M.Sokołowska-Nowak A.Lehmann zamiast lek. 1
4 IIIB M.Sokołowska-Nowak J.Jankowiak
1 Gr.IIID M.Tomczyk A.Kubska cała klasa
3 i 4 Gr.IID M.Tomczyk Lek. 3 J.Łuczak

Lek. 4 A.Chempińska zamiast lek. 8

6 Gr.IIIG M.Tomczyk wolna
1 IIIF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
3 i 4 Gr.IID I.Wołowiec Lek. 3 J.Łuczak

Lek. 4 A.Chempińska zamiast lek. 8

6 Gr.IIIG I.Wołowiec wolna
1 i 2 Gr.IC E.Zdziechowsk wolna
3 i 4 Gr.IIIG E.Zdziechowskaa Lek. 3 E.Nowak-Polska zamiast lek. 2

Lek. 4 A.Zdunek zamiast lek. 7

4 Gr.IIC M.Bukowy A.Kubska cała klasa
5 IIIE M.Bukowy P.Dogondke