Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 7 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 IA A.Chempińska K.Grzesiak zamiast lek. 1
3 IG A.Chempińska Biblioteka (A.Drwęska)
6 IID A.Chempińska E.Nowak-Polska zamiast lek. 8
7 IIE A.Chempińska Biblioteka (M.Mroziewicz), uczniowie, którzy nie mają lek.8 i 9 – wolna
1 Gr.IIIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
2 Gr.IVD A.Czubanowska wolna
3 IIIC A.Czubanowska K.Czapla 
1 i 2 IF P.Dogondke wolna
3 Gr.IE P.Dogondke J.Łuczak cała klasa
6 IVC P.Dogondke wolna
4 Gr.IIICE M.Roszak Gr.IIIE-A.Pawlak

Gr.IIIC – K.Czapla

5 i 6 Gr.ICEF M.Roszak Gr.IC-K.Czapla

Gr.IE-A.Pawlak

Gr.IF –A.Karczewska

7 IVA M.Roszak wolna
8 IIA M.Roszak wolna
9 Gr.IIA M.Roszak wolna
3 Gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa
4 Gr.IE P.Snela A.Kubska cała klasa
5 i 6 Gr.IIIC P.Snela A.Kubska cała klasa
8 IIIE P.Snela Biblioteka (M.Mroziewicz), uczniowie, którzy nie mają lek. 9 -wolna
1 Gr.IIID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
2 Gr.IVD M.Tomczyk wolna
3 Gr.IIA M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
4 i 5 Gr.IB M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa