Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 9 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 Gr.IIIC K.Czapla M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
5 i 6 Gr.IC K.Czapla wolna
1 IVE J.Jankowiak T.Fijałkowski 
2 IVB J.Jankowiak T.Fijałkowski 
3 IIID J.Jankowiak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
4 IIID J.Jankowiak D.Cieślińska 
5 i 6 Gr.IE A.Karczewska A.Pawlak cała klasa
7 Gr.IIB A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIID A.Karczewska wolna
3 IIIB M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
4 IIA M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIA M.Mroziewicz A.Fijałkowska 
2 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak 
4 Gr.IIE P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
5 Gr.IIC P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
4 Gr.IIICE M.Roszak Gr.IIIC –M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)

Gr.IIIE –A.Pawlak cała klasa

5 i 6 Gr.ICEF M.Roszak Lek. 5

Gr.IC –wolna

Gr.IF –E.Zdziechowska 

Gr.IE –A.Pawlak cała klasa

Lek.6

Gr.IC-wolna

Gr.IF – I.Wołowiec 

Gr.IE –A.Pawlak cała klasa

6 IIID A.Słowińska  E.Nowak-Polska 
7 IIIB A.Słowińska wolna
2 IIIC M.Sokołowska-Nowak J.Czeterbok 
3 IC M.Sokołowska-Nowak A.Kulak
4 IIB M.Sokołowska-Nowak A.Kulak 
6 Gr.IVB M.Sokołowska-Nowak wolna
7 Gr.IG M.Sokołowska-Nowak P.Snela 
8 Gr.IF I.Wołowiec  wolna
6 i 7 Gr.IIIA E.Zdziechowska wolna
8 i 9 Gr.IIE E.Zdziechowska wolna
5 Gr.IF A.Pawlak  E.Zdziechowska cała klasa 
6 Gr.IF A.Pawlak  I.Wołowiec 
       
       
       
       
       
       
       

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej –sale nr 33 i 34 (lek. 6-8)

p.E.Zdziechowska i p. A.Słowińska

godz. 13.00 -120 minut

Sale zastępcze za salę nr 33:

Lek. 6 ————–

Lek. 7 – sala nr 5

Lek. 8 –sala nr 6

Sale zastępcze za salę nr 34:

Lek. 6 – sala nr 2

Lek. 7 –sala nr 2

Lek. 8 –sala nr 2