Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 14 grudnia 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIC M.Bukowy A.Kubska cała klasa,
4 IIIF M.Bukowy Zdalne zajęcia projektowe
5 i 6 Gr.IA M.Bukowy M.Tomczyk cała klasa, zdalnie
8 IIIC M.Bukowy M.Kramer-Wachowiak zamiast lek. 10
1 i 2 IIIA B.Kacza Lek. 1 wolna

Lek. 2 A.Dembska

4 i 5 IIIK B.Kacza Lek. 4 M.Mroziewicz

Lek. 5 T.Fijałkowski zamiast IIIF, klasa IIIF –zdalne zajęcia projektowe

6 i 7 IE B.Kacza Lek. 6 M.Sokołowska-Nowak zamiast IIIF, IIIF –zdalne zajęcia projektowe

Lek. 7 A.Dembska

3 i 4 IE I.Kaj E.Zdziechowska (gr.niemieckiego) zamiast lek. 1 i 2
5 i 6 IIIJ I.Kaj  Okienko dla uczniów, nauczanie zdalne
7 i 8 IIE I.Kaj wolna
5 i 6 Gr.IICE M.Roszak Gr.IIE –okienko, nauczanie zdalne

Gr.II C – K.Czapla cała klasa

7 Gr.IIGHI M.Roszak Wolna, ale gr. IIIH – uczniowie, którzy mają lek. 8 – Biblioteka (A.Drwęska)
8 i 9 Gr.IIAB M.Roszak wolna
3 IID K.Sarnowska Okienko dla uczniów, nauczanie zdalne
4 i 5 IIIG K.Sarnowska Okienko dla uczniów, nauczanie zdalne
6 IC K.Sarnowska Okienko dla uczniów, nauczanie zdalne
8 IIIF K.Sarnowska wolna
9 IIE K.Sarnowska wolna

Uwaga klasa IIIF –lek. 4,5,6 – zajęcia projektowe, zdalnie – informacje p. dyr. A.Lehmann