Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 16 listopada 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 i 6 Gr.IIE J.Brygier M.Roszak cała klasa IIE, K.Czapla cała klasa IIC
7 Gr.IIIiJ J.Brygier Wolna, ale uczniowie, którzy  mają lek. 8 – Biblioteka (A.Drwęska)
8 i 9 Gr.IIabc J.Brygier wolna
4 Gr.IIIA A.Czubanowska A.Dembska cała klasa
5 Gr.IIIi A.Czubanowska I.Wołowiec cała klasa
2 III i T.Fijałkowski Uczniowie, którzy nie mają lek. 1  -wolna, pozostali Biblioteka (A.Drwęska)
3 IIA T.Fijałkowski B.Kacza (j.polski) 
4 IIA T.Fijałkowski A.Lehmann
5 IIIF T.Fijałkowski D.Cieślińska zamiast lek. 7, 19.11
7 i 8 ID T.Fijałkowski wolna
2 i 3 Gr.IIC A.Kubska M.Bukowy cała klasa
4 i 5 IIIH A.Kubska Lek. 4 B.Kacza 

Lek. 5 K.Wojciechowska cała klasa

7 IIA E.Kumor-Rybka  Biblioteka (A.Drwęska)
8 IIC E.Kumor-Rybka Wolna, UWAGA! Lek. 9 -wolna
4 Gr.IIIh K.Wojciechowska  B.Kacza cała klasa
2 IID J.Żeleźna A.Brzezińska (matematyka) 
3 IIE J.Żeleźna A.Brzezińska (matematyka) 
4 IIE J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIA J.Żeleźna B.Kacza (j.polski) 
6 i 7 IIB J.Żeleźna Wolna, lek. 8 -wolna
8 IE J.Żeleźna A.Lehmann zamiast lek. 9,18.11