Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 16 maja 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 Gr.IF A.Drwęska A.Brzezińska cała klasa, sala nr 3
5 Gr.IIIA A.Drwęska J.Łuczak, zamiast lek. 1, sala nr 3
7 Gr.IID A.Drwęska E.Zdziechowska cała klasa, sala nr 3
2 Gr.IG M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa, sala nr 12
4 Gr.IB M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa, sala nr 23
5 Gr.IIIC M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa sala nr 2
6 Gr.IIA M.Frąckowiak A.Czubanowska, cała klasa, sala nr 25
5 IIID J.Jankowiak D.Cieślińska, sala nr 24
4 i 5 Gr.IG A.Karczewska K.Czapla cała klasa, kl. IA M.Roszak cała klasa
7 Gr.IIID A.Karczewska wolna
1     IIE A.Lehmann wolna
2 IIA A.Lehmann wolna
3 IG A.Lehmann R.Rymaniak, sala nr 12
6 IID A.Lehmann J.Czeterbok, sala nr 2
7 IB A.Lehmann wolna
1 i 2 IIIB M.Mroziewicz wolna
3 IG M.Mroziewicz wolna
4 IIB M.Mroziewicz A.Kulak, sala nr 14
5 IIB M.Mroziewicz A.Czubanowska, sala nr 14, lek. 8 cała klasa R.Rymaniak, sala nr 2
1 Gr.IIIC J.Skotarczak wolna
3 Gr.IF J.Skotarczak A.Brzezińska cała klasa, sala nr 3
5 Gr.IIIA J.Skotarczak J.Łuczak zamiast lek. 1, sala nr 3
7 Gr.IID J.Skotarczak E.Zdziechowska cała klasa, sala nr 3
8 Gr.IB J.Skotarczak wolna
9 Gr.IIB J.Skotarczak wolna
6 i 7 IC M.Sokołowska-Nowak wolna
1 i 2 Gr.IC K.Wojciechowska A.Czubanowska cała klasa, sala nr 26
3 i 4 Gr.IIIE K.Wojciechowska A.Owczarczak cała klasa, sala nr 22
3 i 4 Gr.IIID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa, sala nr 26
5 i 6 Gr.IF I.Wołowiec A.Kubska cała klasa, sala nr 26
3 Gr.IIB P.Mulkowski M.Towarek, cała klasa sala nr 6
6 Gr.IIA P.Mulkowski A.Czubanowska cała klasa, sala nr 25
       
       
       
       
       

Ze względu na egzaminy maturalne wyłączone z zajęć są następujące sale:

Sala nr 29,30,31,32,27,28,33,34,aula i sala gimnastyczna

Sale zastępcze:

Za salę nr 27:

Lek. 3 kl. IB, p. K.Kasprzyk, sala nr 24

Za salę nr 29:

Lek. 2 kl. IG p. M.Towarek – sala nr 12

Lek. 4 kl.IB p. M.Towarek -sala nr 23

Lek. 5 kl. IIIC p. M.Towarek – sala nr 2

Za salę nr 31:

Lek. 3 gr.IIB  p. M.Towarek -sala nr 6