Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 20 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 Gr.IVB J.Czeterbok I.Wołowiec cała klasa
6 i 7 Gr.IVC B.Kacprzak  wolna
6 Gr.IVB A.Karczewska wolna
2 IVC K.Kasprzyk  J.Czeterbok
6 Gr.IIA P.Mulkowski M.Roszak 
1 IVB E.Nowak-Polska I.Wołowiec 
1 Gr.IVD M.Tomczyk wolna
3 i 4 Gr.IIID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
5 Gr.IIA M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
6 Gr.IB M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
7 Gr.IF I.Wołowiec A.Kubska cała klasa
5 i 6 Gr.IVA E.Zdziechowska H.Godlewska cała klasa
8 i 9 Gr.IIDE E.Zdziechowska wolna
1 IIIE J.Żeleźna wolna
2 IID J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 1 – wolna
4 IE J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIIB J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska)
6 IIB J.Żeleźna B.Kacprzak 
7 IC J.Żeleźna wolna
1 i 2 Gr.IC A.Czubanowska K.Wojciechowska cała klasa
3 i 4 Gr.IIIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
7 Gr.IIB A.Czubanowska R.Rymaniak cała kasa
4 i 5 Gr.IAG K.Czapla Gr.IA –M.Roszak cała klasa

Gr.IG –A.Karczewska cała klasa

7 i 8 Gr.IIICD K.Czapla wolna
1 i 2 Gr.IA A.Owczarczak R.Rymaniak cała klasa
3 i 4 Gr.IIIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
5 Gr.IIE A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa
1 IG A.Kulak wolna
2 IF A.Kulak K.Kasprzyk 
3 IIC A.Kulak A.Dembska zamiast lek. 6, lek. 6 cała klasa P.Snela
5 IF A.Kulak A.Kubska zamiast lek. 7
6 IIE A.Kulak J.Czeterbok zamiast lek. 7
       
       

MATURA PRÓBNA CKE BIOLOGIA PR  godz. 9.00 (180 min.), sala nr 8 i 9

KLASA IVB (28 os. ), sala nr 8

Nauczyciele:

Lek. 1 i 2 p. I.Wołowiec

Lek. 3 i 4 p. J.Jankowiak

Lek. 5 p. M.Sokołowska-Nowak                                 

KLASA IVC (17 os.+ 1 os. IVe), sala nr 9

Nauczyciele:

Lek. 1 i 2 p. J.Czeterbok

Lek. 3  p. A.Brzezińska

Lek. 4 i 5 p. T.Fijałkowski

Sale zastępcze:

Nr lek. Za salę nr 8 Za salę nr 9
1 10 28
2 10 27
3 11
4 4 11
5 4 25

SAMORZĄD UCZNIOWSKI zaprasza na Wigilię Szkolną na lek. 6 – p. H.Godlewska

AULA lek. 8 i 9 – p. J.Skotarczak

klasy 1b, 2b, 2a – spotkanie z gościem