Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 20 września 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 IID A.Chempińska E.Nowak-Polska
7 IIA A.Chempińska wolna
8 IIIE A.Chempińska wolna
4 Gr.IAG K.Czapla Biblioteka E.Nowak-Polska
5 Gr.IAG K.Czapla Gr.IA –M.Roszak cała klasa

Gr.IG – A.Karczewska cała klasa

7 i 8 Gr.IIICD K.Czapla wolna
2 IVB I.Wołowiec J.Czeterbok cała klasa
3 i 4 IIID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa
5 IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
6 i 7 IF I.Wołowiec A.Kubska cała klasa
1 IIE A.Lehmann wolna
7 IB A.Lehmann Biblioteka M.Tomczyk
8 IIA A.Lehmann wolna
3 Gr.IIB P.Mulkowski M.Towarek cała klasa
4 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak
6 Gr.IIA P.Mulkowski wolna
2 IIIA J.Łuczak wolna
3 IE J.Łuczak D.Jańczak-Przewoźna
4 IIE J.Łuczak A.Kulak
6 IIIC J.Łuczak J.Czeterbok
2 IIIE P.Dogondke I.Kaj
3 IIIB P.Dogondke J.Żeleźna
4 IF P.Dogondke H.Godlewska
5 IIC P.Dogondke Biblioteka (A.Dembska)
6 IID P.Dogondke A.Czubanowska
3 Gr.IF A.Drwęska Biblioteka H.Godlewska
7 Kl.IID A.Drwęska Biblioteka M.Tomczyk
1 IB M.Statucka wolna
2 IIIC M.Statucka D.Cieślińska
IC M.Statucka R.Rymaniak
4 IC M.Statucka B.Kacprzak
5 ID M.Statucka A.Czubanowska