Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 25 października 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IVC J.Czeterbok wolna
2 Gr.IVB J.Czeterbok I.Wołowiec cała klasa
3 i 4 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
5 Gr.IIE J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
7 IIE J.Czeterbok Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
2 IIE A.Fijałkowska K.Czapla 
3 IIE A.Fijałkowska Biblioteka (A.Drwęska)
4 IVA A.Fijałkowska A.Kulak 
5 IE A.Fijałkowska J.Łuczak
6 IG A.Fijalkowska wolna
4 i 5 Gr.IG A.Karczewska wolna
6 Gr.IVBD A.Karczewska wolna
3 Gr.IIB P.Mulkowski M.Towarek cała klasa
4 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak
6 Gr.IIA P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
2 i 3 IVA M.Roszak wolna
4 i 5 Gr.IA M.Roszak K.Czapla cała klasa
6 Gr.IVB M.Roszak wolna
1 i 2 Gr.IA R.Rymaniak A.Owczarczak cała klas
4 Gr.IIIB R.Rymaniak A.Dembska cała klasa
5 Gr.IIA R.Rymaniak M.Tomczyk cała klasa
6 Gr.IB R.Rymaniak M.Tomczyk cała klasa
7 Gr.IIB R.Rymaniak A.Czubanowska cała klasa
4 IID M.Sokołowska-Nowak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
5 IVB M.Sokołowska-Nowak wolna
6 IC M.Sokołowska-Nowak A.Lehmann zamiast lek. 8, 9.11
4 i 5 Gr.IG K.Czapla  wolna