Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 29 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
6 i 7 Gr.IIC A.Dembska  P.Snela cała klasa
1 i 2 Gr.IE A.Kubska P.Snela cała klasa
3 i 4 Gr.IIIC A.Kubska P.Snela cała klasa
6 i 7 Gr.IF A.Kubksa I.Wołowiec cała klasa
1 IG A.Kulak wolna
2 IF A.Kulak Biblioteka (A.Drwęska)
3 IIC A.Kulak B.Kacprzak 
5 IF A.Kulak A.Czubanowska
6 IIE A.Kulak A.Lehmann zamiast lek. 1
6 Gr.IIA P.Mulkowski Biblioteka (A.Drwęska)
2 IIIA J.Łuczak wolna
3 IE J.Łuczak J.Żeleźna
4 IIE J.Łuczak Biblioteka (A.Drwęska)
6 IIIC J.Łuczak J.Czeterbok