Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 29 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 IIIF P.Mulkowski P.Dogondke (historia) 
5 i 6 Gr.IIEC M.Roszak Kl. IIE –J.Brygier cała klasa

Kl. IIC –K.Czapla cała klasa

7 Gr.IIIghi M.Roszak Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 8 –Biblioteka (A.Drwęska)
8 i 9 Gr.IIAB M.Roszak wolna