Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 6 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
6 Gr.IVEF J.Skotarczak wolna
7 Gr.IID J.Skotarczak Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
5 IID A.Chempińska A.Lehmann zamiast lek. 8, 8.12
7 IIA A.Chempińska   K.Kasprzyk
8 IIIE A.Chempińska wolna
1 i 2 Gr.IC A.Czubanowska K.Wojciechowska cała klasa
3 i 4 Gr.IIIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
7 Gr.IIB A.Czubanowska R.Rymaniak cała klasa
1 Gr.IVD M.Tomczyk wolna
3 i 4 Gr.IIID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
5 Gr.IIA M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
6 Gr.IB M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
2 IIIE P.Dogondke Biblioteka (A.Drwęska)
3 IIIB P.Dogondke M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
4 IF P.Dogondke Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIC P.Dogondke J.Łuczak
6 IID P.Dogondke A.Lehmann zamiast lek. 8, 15.12
       
       
       
       
       

 

Samorząd Uczniowski zaprasza do auli na Turniej Mikołajkowy:

Lek.3 – klasy: IC, IF, IIB, IIIA, IIIC

Lek.4- klasy: IA,IB, IE, ID, IIIE, IIA,

Lek. 5- klasy: IIC, IID, IIE, IIIB, IIID, IG