Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 7 czerwca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIC M.Bukowy  A.Kubska cała klasa
7 IIIC M.Bukowy A.Brzezińska 
3,4,5 Gr.IIIC J.Czeterbok  Lek. 3 K.Kasprzyk cała klasa 

Lek. 4 A.Chempińska (doradztwo zawodowe) 

Lek. 5 M.Tomczyk cała klasa 

6 Gr.IIIB J.Czeterbok M.Tomczyk cała klasa 
3 i 4 IIA T.Fijałkowski wolna
7 ID T.Fijałkowski A.Chempińska 
8 ID T.Fijałkowski A.Zdunek 
1 i 2 IIE J.Jankowiak wolna
5 IIIE J.Jankowiak B.Kacza 
6 IID J.Jankowiak B.Kacza 
7 i 8 IIIB J.Jankowiak wolna
8 IIE I.Kaj  wolna
1 i 2 Gr.IB J.Krąpiec  wolna
3 i 4 Gr.IIIB J.Krąpiec H.Godlewska cała klasa
5 i 6 Gr.IIID J.Krąpiec H.Godlewska cała klasa
2 IIA J.Łuczak  wolna
3 IIIE J.Łuczak wolna
5 Gr.IIIB J.Łuczak P.Dogondke cała klasa
6 Gr.IIIC J.Łuczak P.Dogondke cała klasa
7 Gr.IIId J.Łuczak wolna
7 IB M.Mroziewicz K.Kasprzyk
1 i 2 IIIE A.Owczarczak wolna
3,4,5 Gr.IIIC A.Owczarczak Lek. 3 K.Kasprzyk 

Lek. 4 A.Chempińska (doradztwo zawodowe) 

Lek. 5 M.Tomczyk cała klasa

1 i 2 Gr.IIIB M.Sokołowska-Nowak wolna
4 IB M.Sokołowksa-Nowak P.Dogondke 
5 IB M.Sokołowska-Nowak K.Kasprzyk 
     3 i 4 Gr.ID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa
6 Gr.IIIB I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa 
7 IID I.Wołowiec Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 7 i 8 -wolna
1 IIID J.Żeleźna wolna
2 IID J.Żeleźna Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 1  -wolna
3 i 4 IIE J.Żeleźna I.Kaj 
5 IIA J.Żeleźna wolna
7 IIC K.Grzesiak  Biblioteka (A.Drwęska)
       
       
       
       
       

SALA NR 27 WYŁĄCZONA Z ZAJĘĆ OD LEK. 7 –gala Superligi online

Sala zastępcza na lek. 7 i 8 to sala nr 23