Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 7 marca 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IB P.Dogondke wolna
2 IIIE P.Dogondke M.Frąckowiak 
3 IIIB P.Dogondke A.Dembska zamiast lek. 4, lek. 4 cała klasa R.Rymaniak
5 IIC P.Dogondke A.Kubska 
6 IID P.Dogondke A.Kubska 
2 IVF T.Fijałkowski  M.Towarek 
3 IVF T.Fijałkowski Biblioteka A.Drwęska
4 IVC T.Fijałkowski A.Kulak 
6 IIIA T.Fijałkowski A.Fijałkowska 
5 IIID J.Jankowiak D.Cieślińska 
6 Gr.IVBD A.Karczewska wolna
7 Gr.IIID A.Karczewska wolna
1 IIIA J.Łuczak A.Kulak 
2 IIIA J.Łuczak A.Kulak 
3 IE J.Łuczak D.Cieślińska 
4 IIE J.Łuczak A.Lehmann zamiast lek. 1
6 IIIC J.Łuczak Biblioteka A.Drwęska
4 IID M.Sokołowska-Nowak J.Skotarczak opieka 
5 IVB M.Sokołowska-Nowak Biblioteka A.Drwęska, uczniowie, którzy nie mają lek. 6 – wolna
6 IC M.Sokołowska-Nowak A.Czubanowska 
2 Gr.IVB I.Wołowiec Biblioteka A.Drwęska, uczniowie, którzy nie mają lek. 1 wolna
3 i 4 Gr.IIID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa
5 Gr.IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
6 IA A.Zdunek M.Statucka 
7 IE A.Zdunek wolna
1 IVC J.Czeterbok wolna
2 Gr.IVB J.Czeterbok Biblioteka A.Drwęska, uczniowie, którzy nie mają lek. 1 -wolna
3 i 4 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
5 Gr.IIE J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
7 IIE J.Czeterbok E.Zdziechowska 
2 IIA K.Grzesiak A.Lehmann zamiast lek. 8
3 IA K.Grzesiak R.Rymaniak 
6 IE K.Grzesiak wolna
7 IVA K.Grzesiak wolna
9 Gr.IIDE E.Zdziechowska  wolna
1 i 2 IVB M.Twardowska wolna
3 i 4 IVE M.Twardowska Lek. 3 B.Kacprzak 

Lek. 4 M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)