Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 8 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IE A.Kubska P.Snela cała klasa s.23
3 i 4 Gr.IIIC A.Kubska Lek. 3 P.Snela cała klasa s.31

Lek. 4 M.Szczepaniak –aula (doradztwo zawodowe)

 6 i 7 Gr.IF A.Kubska wolna
2 IIIB M.Mroziewicz wolna
3 IIA M.Mroziewicz M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe) s.14
4 IIB M.Mroziewicz A.Kulak 
5 IIB M.Mroziewicz Biblioteka (A.Drwęska)
3 Gr.IIB P.Mulkowski M.Towarek cała klasa s.29
4 IVF P.Mulkowski K.Grzesiak  s.9
6 Gr.IIA P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa s.31
2 IVA M.Roszak wolna
1 i 2 Gr.IA R.Rymaniak A.Owczarczak cała klasa s.2a
4 Gr.IIIB R.Rymaniak A.Dembska cała klasa s.2a
5 Gr.IIA R.Rymaniak M.Tomczk cała klasa s.3
6 Gr.IB R.Rymaniak M.Tomczyk cala klasa s.34
7 Gr.IIB R.Rymaniak A.Czubanowska cała klasa
4 Gr.IIIC P.Snela M.Szczeaniak (doradztwo zawodowe) -aula
6 i 7 Gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa s.23
8 IE P.Snela wolna
4 IID M.Sokołowska-Nowak Biblioteka (A.Drwęska)
5 IVB M.Sokołowska-Nowak J.Łuczak 
6 IC M.Sokolowska-Nowak A.Lehmann zamiast lek. 7, 9.11
4 Gr.IIID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa s.26
5 Gr.IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa s.22
6 i 7 Gr.IF I.Wołowiec wolna
1 i 2 IVE J.Jankowiak wolna
3 i 4 IVB J.Jankowiak B.Kacprzak 
5 IIID J.Jankowiak A.Czubanowska 
       
       

Zmiana sali ze względu na próbę Ligi przedmiotowej w sali nr 27:

Lek. 2 p. K.Kasprzyk kl.IVC –sala nr 14

Lek. 2 p. D.Cieślińska kl. IVD–sala nr 27

PRETESTING:

EGZAMIN CPE –SALA NR 7, p. A.Kubska 

Godz. 8.00-13.25

Sale zastępcze za salę nr 7:

Lek. 1 –sala nr 33

Lek.2 –sala nr 33

Lek. 3 –sala nr 33

Lek.4 –sala nr 33

Lek. 5 –sala nr 33

Lek. 6 –sala nr 33

EGZAMIN PET –SALA NR 8, p. P.Snela 

Godz. 10.50-15.10

Lek. 4 –sala nr 25

Lek.5 – sala nr 14

Lek.6 –sala nr 22

Lek. 7 –sala nr 22

Lek. 8 ———–

EGZAMIN FCE –SALA NR 24, p. I.Wołowiec 

Godz. 10.50-14.20

Lek. 4 –sala nr 34

Lek. 5 – sala nr 26

Lek.6 – sala nr 26

Lek.7 –sala nr 2