Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 8 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3,4,5 Gr.IIIC J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
6 Gr.IIIB J.Czeterbok B.Kacza cała klasa zamiast IE
5 i 6 IIIJ I.Kaj Lek. 5 D.Cieślińska (fizyka)

Lek. 6 T.Fijałkowski (j.polski)

7 i 8 IIE I.Kaj wolna
1 i 2 Gr.IAB J.Krąpiec wolna
3 i 4 Gr.IIIB J.Krąpiec wolna
5 i 6 Gr.IIID J.Krąpiec Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna
2 IIA J.Łuczak wolna
3 IIIE J.Łuczak Biblioteka (A.Drwęska)
4 Gr.IA J.Łuczak P.Dogondke cała klasa
5 Gr.IIIB J.Łuczak P.Dogondke cała klasa
6 Gr.IIIC J.Łuczak P.Dogondke cała klasa
7 Gr.IIID J.Łuczak wolna
3 IID K.Sarnowska K.Wojciechowska (j.angielski)
4 i 5 IIIG K.Sarnowska wolna
6 IC K.Sarnowska A.Dembska
3 IA M.Mroziewicz Biblioteka  (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 1 i 2 -wolna
1 i 2 Gr.IIIi M.Sokołowska-Nowak wolna
3 III i M.Sokołowska-Nowak B.Kacza (j.polski)
4 IB M.Sokołowska-Nowak Biblioteka (A.Drwęska)
5 IB M.Sokołowska-Nowak K.Kasprzyk (biologia)
6 IIIF M.Sokołowska-Nowak A.Dembska razem z gr. IC
1 i 2 Gr.IIIF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
3 i 4 Gr.ID I.Wołowiec M.Tomczyk cała klasa
5 Gr.IIIi I.Wołowiec A.Czubanowska cała klasa
6 Gr.IIIB I.Wołowiec B.Kacza cała klasa
7 IID I.Wołowiec K.Kasprzyk (biologia)
1 Gr.IIabcd A.Zdunek wolna
2 i 3 IIIG A.Zdunek P.Dogondke (historia)
4 i 5 gr. IC A.Zdunek Lek. 4 J.Brygier

Lek. 5 K.Kasprzyk razem z IB

7 IA A.Zdunek B.Kacza
8 Gr.IIIghijk A.Zdunek wolna
9 Gr.Iabcde A.Zdunek wolna
3 IB A.Chempińska J.Brygier
4 IIB A.Chempińska M.Mroziewicz zamiast lek. 3, 9.03
5 ID A.Chempińska A.Lehmann
6 IIIG A.Chempińska wolna
7 IC A.Chempińska Biblioteka (A.Drwęska)
8 IA A.Chempińska wolna
       3 IIIA K.Grzesiak A.Dembska
       4 IIID K.Grzesiak A.Dembska zamiast gr.IIIA, IIIA cała klasa A.Czubanowska
6 IIA K.Grzesiak A.Lehmann zamiast lek. 9.03
7 IIC K.Grzesiak A.Lehmann zamiast lek. 9.03
       
       
       
       

 

Konkurs filmowy lek. 3 sala nr 9-p. M.Mrozieiwcz

Sala zastępcza za salę nr 9 – sala nr 12