Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 13 stycznia 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  II gimB  K.Wojciechowska -konkurs  Cała klasa A.Owczarczak
 2  Gr II R kl.II  K.Wojciechowska Osoby, które nie mają lek 1, wolna pozostali –  Biblioteka (A.Drwęska)
 3  III gim A  K.Wojciechowska  Cała klasa A.Dembska
 4  Gr.V kl. I  K.Wojciechowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  Gr.I kl.III  K.Wojciechowska  Wolna, osoby z III D, które mają religię biblioteka (A.Drwęska)
 1  IC  K.Sarnowska – wyjazd z IE/II roz wos  wolna
 2  III Gim B  K.Sarnowska  wolna
 3  III Gim C  K.Sarnowska  A.Kubska cała klasa
 4  I Gim B  K.Sarnowska  M.Sokołowska-Nowak zamiast lek 1
 5  II gim A  K.Sarnowska  B.Kolaszyński cała klasa zamiast lek 6
 1  II gim A  J.Żeleźna – wyjazd z IE/II roz wos  wolna
 2  ID  J.Żeleźna  Osoby, które mają lek 1 Biblioteka (A.Drwęska), pozostali wolna
 3  Roz II  J.Żeleźna  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 4  III gim B  J.Żeleźna  A.Dembska zamiast lek 1, 18.01
 4  II C  M.Mroziewicz – wyjazd z IE/II roz wos  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIC  M.Mroziewicz  M.Roszak cała klasa zamiast lek 8
 6,7,8  IIE  M.Mroziewicz  wolna
 2  Gr.V kl. II  A.Czubanowska  A.Dembska razem z gr. IV
 4  Gr. III

Kl.I

 A.Czubanowska  J.Czeterbok razem z gr. II
 5  Gr. II

Kl. III

 A.Czubanowska  Wolna, ale osoby, które mają religię na lek 6, biblioteka (A.Drwęska)
 6  II gim A  A.Czubanowska  wolna
 1  IB  P.Mulkowski  wolna
 3  II Gim B  P.Mulkowski  J.Łuczak zamiast lek  7