Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 16 września 2016r

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  ID  M.Frąckowiak  wolna
 2  I gim B  M.Frąckowiak  K.Kasprzyk zamiast I A
 4  III gim A  M.Frąckowiak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 3  II Roz  D.Cieślińska – konkurs  Biblioteka ( E.Kumor-Rybka)
 4  II gim B  D.Cieślińska  cała klasa A.Chempińska
 5  I D  D.Cieślińska  Biblioteka (A.Drwęska)

Wolna dla osób, które nie mają języka na 6 i 7 lek

 1  Uz II  M.Szczepaniak  wolna
 4  IIIgimC  Ks. R. Pleszewa  J.Łuczak zamiast I A
 5  I B  Ks. R. Pleszewa  Wolna, ale osoby, które mają II język na 6 i 7, biblioteka (A.Drwęska)
 6  II C  Ks. R.Pleszewa  Biblioteka (A.Drwęska)
 1  II A  J.Czeterbok – biwak I A  A.Kubska cała klasa
 2  Gr III z  J.Czeterbok  wolna
 4 kl. I, Gr II z  J.Czeterbok  Świetlica s.3 (H.Godlewska)

Wolna, dla osób z ID i IB, które nie mają II języka na 6 i 7 lek

 5  Gr II R  J.Czeterbok  Wolna, ale osoby  z III D, które mają religię na lek 6, świetlica s3 (H.Godlewska)
 1  II gim B  K.Wojciechowska – biwak I A  Cała klasa A.Owczarczak
 2  II roz  K.Wojciechowska  wolna
 3  III gim A  K.Wojciechowska  Cała klasa A.Dembska
 4  Gr V  K.Wojciechowska  P.Snela razem z gr IV
 5  Gr I  K.Wojciechowska  Wolna, ale osoby z III D, które mają religię na lek 6 bibl. (A.Drwęska)
 2  II gim B  J.Urbaniak – biwak I A  Biblioteka (A.Drwęska)
 3  I gim A  J.Urbaniak  Cała klasa H.Godlewska
 5  I gim B  J.Urbaniak  Cała klasa A.Waligóra
 6 i 7  Gr I  J.Urbaniak  wolna