Zastępstwa na piątek, 9 lutego 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  II gimA  A.Czubanowska   B.Kolaszyński cała klasa
 3 i 4  Gr. Vz kl.III  A.Czubanowska  Razem z gr. IV A.Dembska
 6  II gimA  A.Czubanowska  Wolna, ale gr., która ma lek. 7 – biblioteka (A.Drwęska)
 2  IIIA  J.Czeterbok   A.Kubska cała klasa
 3 i 4  Gr. III kl. IIIz  J.Czeterbok  A.Owczarczak razem z gr.II
 5  IIA  J.Czeterbok  P.Snela cała klasa
 2 i 3  IIC  T.Fijałkowski  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 1 Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IIA  T.Fijałkowski  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 1 i 2  IB  Ks.P.Borychowski  wolna
 3  IA  Ks.P.Borychowski  wolna
 5  IIIC  Ks.P.Borychowski  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 6 Biblioteka (A.Drwęska)
 1  IA  J.Jankowiak   J.Łuczak zamiast lek. 4
 2,3,4  IIE  J.Jankowiak  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 1, Biblioteka (A. Drwęska)
 5  IIIB  J.Jankowiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 1  IE  P.Mulkowski   wolna
 3  III gimB  P.Mulkowski  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 1 i 2  III gimA  A.Karczewska  wolna
 5  IIE  A.Karczewska  IIE- cała klasa J.Brygier

IIB –cała klasa K.Czapla

 6  IIC  A.Karczewska  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 7 i 8 Biblioteka (A.Drwęska)