Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 6 marca 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IGim A  A.Czubanowska  – wyjazd z IA i IC  1 lek. odbędzie się na 4 lek

 2 lek. – B.Kolaszyński cała klasa

 3  IGim A  A.Czubanowska M.Kociemba zamiast kl.IAC
 4  Gr V kl. II  A.Czubanowska  A.Dembska razem z gr. IV
 5  Gr. II kl. III  A.Czubanowska  Dziewczęta z III D – wolna, pozostali K.Wojciechowska razem z gr. I,
 6  Gr. III kl.I  A.Czubanowska IB –wolna, pozostali  J.Czeterbok razem z gr. II
 2  ID  A.Chempińska –wyjazd z IA i IC  J.Łuczak zamiast IA
 3  IE  A.Chempińska  wolna
 4  I gim B  A.Chempińska  Cała klasa M.Sokołowska-Nowak
 5  III Gim A  A.Chempińska E.Nowak-Polska zamiast IC
 7  IB  A.Chempińska  wolna
 6  IIB  E.Kumor-Rybka  A.Lehmann zamiast IA
 7  IIA  E.Kumor-Rybka  Wolna, ale osoby, które mają II język na lek. 8 i 9, Biblioteka (A.Drwęska)
 1 i 2  IIA  A.Kubska – wyj.z IA i C  J.Czeterbok (cała klasa)
 3  I Gim B  A.Kubska  A.Owczarczak (cała klasa)
 4  Gr. I kl.II  A.Kubska M.Kociemba zamiast IAC
 6  Gr. VI kl. I  A.Kubska  IB- wolna, pozostali K.Wojciechowska razem z gr. V
 7  III C  A.Kubska  Cała klasa P.Snela
 2  I Gim B  A.Zdunek D.Cieślińska zamiast IC
 3 i 4  III Gim C  A.Zdunek  A.Karczewska zamiast IC
 5  IE  A.Zdunek  A.Drwęska (Biblioteka)
 7  ID  A.Zdunek M.Sokołowska-Nowak zamiast IC
 1 i 2  IE  A.Brzezińska  wolna
 3  IB  A.Brzezińska  Cała klasa M.Frąckowiak
 4  I Gim A  A.Brzezińska  B.Kolaszyński zamiast lek. 1
 5  II Gim A  A.Brzezińska T.Fijałkowski zamiast IA
 6  III Gim C  A.Brzezińska A.Dembska zamiast lek 2 we wtorek 7.03
 7  IIE  A.Brzezińska  Wolna, ale osoby, które mają II język na lek 8 i 9, J.Skotarczak zamiast  IA
 5  ID  M.Roszak  M.Kociemba (cała klasa)
 6 i 7  III D  M.Roszak  wolna