Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 13 grudnia 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  III gimA  J.Skotarczak  wolna
 2  IF  J.Skotarczak  K.Czapla zamiast IB
 3  IID  J.Skotarczak  I.Kaj zamiast IB
 5  IIIE  J.Skotarczak  J.Łuczak (matematyka) zamiast IA
 6  IE  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Springer), osoby, które nie mają lek. 7 i 8 -wolna
 7  IIE  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska), osoby, które nie mają lek. 8 i 9 -wolna
 8  IIIA  J.Skotarczak  Wolna, ale osoby, które mają lek. 9 –Biblioteka (A.Drwęska)
 4  I kl. gr.III z  P.Snela  razem z gr. p.Kubskiej
 4  IE  P.Mulkowski A.Karczewska (historia-sprawdzian)
 5  III Gim B  P.Mulkowski  A.Karczewska (historia)
 4  Kl.III gr.roz  A.Lehmann  Razem z gr. p.Grzesiaka – sale nr 8 i 9
 6  ID  A.Lehmann  Wolna, ale osoby, które mają lek. 7 i 8 Biblioteka (A.Drwęska)
 4  III gimA  K.Sarnowska  Biblioteka (A.Springer)
 5 III B  K.Sarnowska  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  II d  K.Sarnowska  Ks.P.Borychowski zamiast IA
 7  IIC  K.Sarnowska  Biblioteka (A.Drwęska)
 8  Uz II  K.Sarnowska  wolna
 4  III Gim B  J.Urbaniak   J.Łuczak zamiast lek. 1, 15.12
 7 i 8  Kl.I gr.IV  J.Urbaniak  wolna
 3  IIB  K.Kasprzyk   Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IIB  K.Kasprzyk  Biblioteka (A.Drwęska)
 6 i 7  IIIC  K.Kasprzyk  Lek.6 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek.7 J.Łuczak zamiast lek. 1 14.12

 3 i 4  Roz.III  kl  D.Cieślińska  B.Kolaszyński (uczniowie przynoszą zbiory zadań maturalnych).
 5  II gimA  D.Cieślińska  K.Czapla cała klasa (wychowanie fizyczne)
 3  IIIB  M.Sokołowska-Nowak  A.Brzezińska (matematyka)
 4  IIIB  M.Sokołowska-Nowak  J.Jankowiak zamiast lek. 8, lek. 8 Biblioteka (A.Drwęska)
 9  II uz  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 4 III Gim B  H.Godlewska  J.Łuczak zamiast lek. 1, 15.12
 7 i 8  Gr.I kl.I  H.Godlewska  wolna
 8 i 9  III gimB  L.Wawrzynowicz   wolna
 3  II gimA  B.Kolaszyński   A.Czubanowska cała klasa
 3  IIIGimA  A.Brzezińska   M.Frąckowiak cała klasa
 8  IIuz. roz.  D.Cieślińska  wolna
       
       

 

Lek. 4  i 5 klasa IIA –cała klasa p.Roszak

Lek.4  i 5 klasa IIC –cała klasa p.Kociemba

Sala zastępcza za salę nr 8 na lek. 4 – sala nr 3

Grupy rozszerzone w klasie II, p.Cieślińskiej i p.Sokołowskiej-Nowak, mają lek. 1 i 2 zgodnie z planem.

Klasa IA – ma lekcje 1-3 zgodnie z planem.