Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 15 marca 2017r

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IB  P.Mulkowski   wolna
 2  II GIM B  P.Mulkowki  Wolna, ale osoby, które miały lek. 1 – J.Łuczak zamiast 1a
 6  II Gim B  P.Mulkowski  Cała klasa M.Frąckowiak
 1  III Gim C A.    Zdunek -szkolenie  wolna
 4  IE  A.Zdunek M.Roszak zamiast IA
 5  IC  A.Zdunek  A.Chempińska zamiast IA
 5 i 6  III Gim A  A.Dembska -szkolenie Lek.  5- J.Łuczak zamiast IIA, lek. 6- B.Kacprzak zamiast IA
 4  IC  A.Karczewska – zawody sportowe M.Kociemba cała klasa
 5 i 6  IE  A.Karczewska  J.Brygier cała klasa
 7  III A  A.Karczewska  wolna
 III C  J.Skotarczak  wolna
 3  IC  J.Skotarczak  T.Fijałkowski zamiast IA
 4  I Gim B  J.Skotarczak  A.Springer zamiast IIA
 5  ID  J.Skotarczak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 6  II E  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 7  II Gim A  J.Skotarczak  T.Fijałkowski zamiast IA
 8  IIIA  J.Skotarczak  wolna
 1  Uz roz II  K.Grzesiak -Olimpiada  wolna
 2  IIC  K.Grzesiak  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
5  III B  K.Grzesiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 2  Gr. III

Kl. I

 A.Czubanowska – wyjazd z IIA  IB –wolna, pozostali AULA, spotkanie (patrz poniżej)
 3  Gr. II

Kl.III

 A.Czubanowska  AULA  spotkanie (patrz poniżej)
 4  Gr. V

Kl.II

 A.Czubanowska  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 5  II Gim A  A.Czubanowska  Cała klasa B.Kolaszyński
 6 i 7  IGim A  A.Czubanowska  wolna
 1  I gim B  A.Kubska – wyjazd z IIA  wolna
 2  Gr. VI

Kl. I

 A.Kubska  IB- wolna, pozostali AULA, (patrz poniżej)
 4  Gr. I

Kl. II

 A.Kubska  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 5  III Gim C  A.Kubska  P.Snela
 1  Gr. II R  K.Wojciechowska –wyjazd z IA  wolna
 2  Gr. V

Kl. I

 K.Wojciechowska  IB – wolna, pozostali AULA (patrz poniżej)
 3  Gr. I

Kl. III

 K.Wojciechowska  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 4  Gr. II R

Kl. II

 K.Wojciechowska  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 5 i 6  III Gim A  K.Wojciechowska   6lek. B.Kacprzak, 5 lek. J.Łuczak
 2  Gr. II  J.Czeterbok –wyjazd z IA  IB –wolna, pozostali AULA (patrz poniżej)
 3  Gr. II R

Kl. III

 J.Czeterbok  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 4  Gr. III

Kl. II

 J.Czeterbok  AULA spotkanie (patrz poniżej)
 6 i 7  I Gim A  B.Kolaszyński  wolna
       
       
       

Uwaga osoby z kl. II A, które nie jadą na wycieczkę przedmiotową, przychodzą do szkoły według planu lekcji klasy II E.

Uwaga osoba z kl. IA, która nie jedzie na wycieczkę, przychodzi do szkoły według planu klasy IE.

Uwaga klasa II D – godz. 15.10 gr. informatyki roz., spotkanie projektowe „Technologicznie gotowi”. Obecność obowiązkowa.

IB lek. 5 i 6 – cała klasa p. K.Czapla

UWAGA GRUPY JĘZYKOWE LICEUM :

Lek.  2  klasy I  – wszystkie grupy udają się do auli szkoły pod opieką Pani Sneli, Pani Owczarczak i Pana Kolaszyńskiego  na wykład o USA .

Lek. 3 Klasy III – wszystkie grupy udają się do auli szkoły pod opieką Pani Sneli, Pani Owczarczak i Pana Kolaszyńskiego na wykład o USA.

Lek. 4 Klasy II – wszystkie grupy udają się do auli szkoły pod opieką Pani Sneli, Pani Owczarczak, Pani Dembskiej i  Pana Kolaszyńskiego na wykład o USA.