Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 2 listopada 2016 r

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  UzR

II

 A.Lehmann – lekcja muzealna z IE  wolna
 1 i 2  III gim A  J.Jankowiak – lekcja muzealna z IE  wolna
 3  I gim A  J.Jankowiak Biblioteka (A.Drwęska)
 5  II B  J.Jankowiak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 6  II gim A  J.Jankowiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 2  III B  K.Kasprzyk  wolna
 4  III C  K.Kasprzyk Biblioteka (A.Drwęska)
 5  II E  K.Kasprzyk  Biblioteka (A.Drwęska)
 6 i 7  II C  K.Kasprzyk  wolna
 1  III B  J.Brygier  wolna
 2 i 3  II E  J.Brygier  M.Roszak cała klasa II D

M.Kociemba cała klasa II E

 4  III B  J.Brygier  K.Grzesiak
 5 i 6  IBE  J.Brygier  I B cała klasa K.Czapla

I E cała klasa A.Karczewska

 8  IIABC  J.Brygier  wolna

 

Uwaga klasy II D i II E, lek 2 i 3: II D – M. Roszak cała klasa, II E – M. Kociemba cała klasa