Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na wtorek, 21 lutego 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIB  M.Kociemba  wolna
3  i 4  III Gim B  M.Kociemba  J.Łuczak cała klasa
 3  II GimB  A.Owczarczak –wyjazd z IgimB  Cała klasa K.Wojciechowska
6 i 7  grI R kl. III  A.Owczarczak  wolna
 1  III Gim B  A.Chempińska – wyjazd z IgimB  wolna
 2  IC  A.Chempińska  A.Kubska zamiast IgimB
 6  IIC  M.Mroziewicz –projekt IIE  J.Żeleźna zamiast I gim B
 7  Gr II R kl.III  J.Czeterbok  wolna
 8  II A  J.Czeterbok  A.Kubska cała klasa
 7  I GimA  M.Sokołowska – Nowak  wolna
 8  IIB  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 9  II BC uz  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 3 i 4 Roz II  D.Cieślińska – wyjazd z I gim B 3 – Biblioteka (A.Drwęska)

4 – E.Nowak-Polska zamiast I gim B

 5  Roz III  D.Cieslińska  wolna
 6 UzR III  D.Cieślińska  wona
 7  II gim B  D.Cieślińska Osoby, które mają lek  8 Biblioteka (A.Drwęska), pozostali  wolna
 8  II gim A  D.Cieślińska  wolna
       
       
       
       

Lek 3 gr. p.Zdziechowskiej – sala nr. 12

Lek 4 gr. p.Piaseckiej – sala nr. 12

Klasy II A i II E na lek 6, 7, 8 uczestniczą w projekcie filmowym w Kinie Słonko, – opieka p. Mroziewicz i p. Springer. Uczniowie z II A wracają na lekcje po zakończeniu projektu.