Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 13 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIIEF  J.Brygier  wolna
 5  IIF  J.Brygier  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  IIE  J.Brygier  I.Kaj (matematyka)
 7  IIE  J.Brygier  K.Sarnowska zamiast lek.8
 1 i 2  IID  M.Frąckowiak  wolna
 3 1 I  M.Frąckowiak  M.Bukowy cała klasa s.33
 4  1I  M.Frąckowiak  A.Czubanowska cała klasa s.26
 5  1K  M.Frąckowiak  A.Kubska cała klasa s.33
 6  1K  M.Frąckowiak  M.Bukowy cała klasa s. 34
 1 i 2  IIIDE A.Karczewska  wolna
 3  IB  A.Karczewska  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IB  A.Karczewska  M.Sokołowska-Nowak zamiast lek. 1, lek. 1 – wolna
 1 i 2  IIID  M.Kociemba  wolna
 3  IAB  M.Kociemba Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IAB  M.Kociemba  IA –Biblioteka (A.Drwęska)

IB – M.Sokołowska-Nowak zamiast lek. 1, lek. 1 – wolna

 6 i 7  IID  M.Kociemba  wolna
 6  IIIB  Ks.M.Kubiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 7  IH  Ks.M.Kubiak  wolna
 8  IIA  Ks.M.Kubiak  wolna
 4  IIC  J.Łuczak  K.Grzesiak (hist. i społeczeństwo)
 5  IIE  J.Łuczak  I.Wołowiec (j.ang.)
 6  IIDE  J.Łuczak  IID – wolna

IIE – I.Kaj (matematyka)

 7  IIDE  J.Łuczak  IID – wolna

IIE – K.Sarnowska zamiast lek.8

 8  IID  J.Skotarczak  wolna
 9  IIE  J.Skotarczak  wolna
       
       

Zastępstwa na czwartek, 12 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2 IIIF   J.Czeterbok  wolna
 3 i 4 Gr.  Kl. III  J.Czeterbok  Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  IIE  J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa sala nr 26
 3  IIF  B.Kacza  E.Kumor-Rybka (przyroda)
 1 i 2  IIIA  A.Karczewska  wolna
 3  IIA  Ks.M.Kubiak M.Kociemba (zajęcia z wych.) cała klasa,
 5  1I  Ks.M.Kubiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  1J  Ks.M.Kubiak  wolna
 7  IH  Ks.M.Kubiak  wolna
 8  IIB  Ks.M.Kubiak  wolna
 1  IIF  J.Skotarczak  wolna
 2  IA  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IB  J.Skotarczak  M.Sokołowska-Nowak cała klasa(chemia)
 6  IC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Springer)
 7  IIIF  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna
 8  IIC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 9 – wolna
 9  IF  J.Skotarczak  wolna
 2  IK  J.Urbaniak  D.Cieślińska (fizyka)
 3 i 4  IC  J.Urbaniak  K.Czapla cała klasa (sala nr 12 lek. 3, sala nr 10 lek. 4) 
 5  IIA  J.Urbaniak  I.Wołowiec (j.angielski)
 6 Gr. IB  J.Urbaniak  wolna
 7  IE  J.Urbaniak  wolna
 1 i 2  Kl. II  K.Wojciechowska  wolna
 3  Kl. III  K.Wojciechowska  M.Bukowy (j.angielski)
 4  Kl. III  K.Wojciechowska  IIIAD –A.Kubska razem z gr. kl. III

IIIB – A.Czubanowska razem z gr. kl. IIII

IIIC – Biblioteka (A.Drwęska)

 5 i 6  Kl. IIIE  K.Wojciechowska  Lek. 5 M.Bukowy (j.angielski)

Lek. 6 A.Kubska (j.angielski)

 7  Kl. III  K.Wojciechowska IIIABD – wolna

IIIC – Biblioteka (A.Drwęska)

 8  IF  K.Wojciechowska  I.Wołowiec cała klasa
 7  IID D.Cieślińska  E.Nowak-Polska (matematyka)
 2  IIE  J.Łuczak  M.Frąckowiak (fizyka)
 3  IIE  J.Łuczak  M.Frąckowiak (fizyka) sala nr 31
 4  IIA  J.Łuczak  J.Żeleźna (geografia)
 5  IIIF  J.Łuczak  I.Kaj (matematyka)
 6  IA  J.Łuczak  M.Frąckowiak (cała klasa)
 7  IIE  J.Łuczak  A.Brzezińska
 3  1J  M.Frąckowiak  I.Wołowiec cała klasa sala nr 7
       
               

Konkurs Wiedzy o Antyku –lek. 2 i 3, sala nr 10 –p. B.Kacza

Zastępstwa na środę, 11 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IIE  T.Fijałkowski  A.Springer (j.polski)
 2  IK  T.Fijałkowski  wolna
 3  IIID  T.Fijałkowski  J.Jankowiak (j.polski)
 5  1I  T.Fijałkowski  M.Kociemba (EDB)
 6  1I  T.Fijałkowski  E.Kumor-Rybka (biologia)
 7  IIC  T.Fijałkowski Biblioteka ( A.Springer), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 – wolna
 1 i 2  Kl. III  B.Kacprzak  wolna
 3 i 4  Kl. IIB  B.Kacprzak  Lek. 3 – I. Wołowiec (j.angielski)

Lek. 4 – M.Sokołowska-Nowak (chemia)

 5  IC  B.Kacprzak  K.Sarnowska zamiast lek. 8
 6  IA  B.Kacprzak  wolna
 1  IID  I.Kaj  wolna
 2  IID  I.Kaj  E.Nowak-Polska ( matematyka)
 3  IIIB  I.Kaj  A.Owczarczak (j.angielski)
 4 i 5  1J  I.Kaj  M.Roszak (zajęcia z wychowawcą)
 1  IC  A.Brzezińska  wolna
 2  IA  A.Brzezińska  J.Skotarczak (religia)
 3  IIIC  A.Brzezińska  A.Kubska (j.angielski)
 4  1I  A.Brzezińska  M.Kociemba (EDB)
 5  IK  A.Brzezińska  M.Bukowy (j.angielski)
 6  IK  A.Brzezińska  J.Skotarczak (religia)
 4  IH  A.Chempińska  Biblioteka (A.Springer)
 5  IB  A.Chempińska  Biblioteka (A.Springer)
 6  IG  A.Chempińska  K.Sarnowska  (historia)
 7  IK  A.Chempińska  wolna
 8  IJ  A.Chempińska  wolna
 9  IGHI M.Kociemba  wolna
 8 i 9  IK  Ks.M.Kubiak  wolna
       
       
       
       

 

Mikołajki

6 grudnia w naszej szkole, już na samym wejściu było można poczuć klimat świąt! Dyrekcja szkoły częstowała wchodzących uczniów i nauczycieli słodkościami. Podczas lekcji do każdej z klas przybył Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Śnieżynka wygłosiła życzenia, a wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „Merry Christmas Everyone”, a renifer – pomocnik Mikołaja rozdawał cukierki. Na przerwach w auli utworzona została „fotobudka”. Zdecydowanie była ona trafem w dziesiątkę, ponieważ każda klasa skorzystała z zrobienia sobie pamiątkowej fotografii. Na korytarzach rozbrzmiewała świąteczna muzyka. Tego dnia każdy poczuł klimat magii świąt! 

Tekst: Dominika Roszak

Foto: Zuzia Statucka i Maks Flegel

Galeria 1

Galeria 2

Zastępstwa na wtorek, 10 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IIIDE  A.Karczewska  wolna
 2  IIIC  A.Karczewska  wolna
 3  IB  A.Karczewska  J.Żeleźna (geografia)
 5  IK  A.Karczewska  E.Kumor-Rybka (biologia)
 6  IK  A.Karczewska  K.Kasprzyk (biologia)
 7,8,9  IIB  A.Karczewska  wolna
 1  IIID  M.Kociemba  wolna
 2  IDE  M.Kociemba  ID –wolna

IE – Biblioteka (A.Drwęska)

 3  IAB  M.Kociemba  IA –Biblioteka (A.Drwęska)

IB – J.Żeleźna (geografia)

 5 i 6  IKJ  M.Kociemba  IJ –wolna

IK – lek. 5 E.Kumor-Rybka (biologia)

IK –lek. 6 K.Kasprzyk (biologia)

 2  IIID  T.Fijałkowski  M.Mroziewicz (j.polski)
 3  IIC  T.Fijałkowski  B.Kacprzak (chemia)
 4  1I  T.Fijałkowski  A.Zdunek (wok)
 5 i 6  IIE  T.Fijałkowski  Lek. 5 J.Urbaniak

Lek. 6 A.Brzezińska (matematyka)

 4  IIC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  ID  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Springer)
 7  IID  J.Skotarczak  wolna
 8  IIIC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 9  IIF  J.Skotarczak  wolna
 1 i 2  II kl. gr. niem  E.Zdziechowska  wolna
 5  IG  E.Zdziechowska  H.Godlewska (cała klasa)
 6 i 7  1I  E.Zdziechowska  J.Urbaniak cała klasa
       
       
       

Zastępstwa na poniedziałek 9 grudnia 2019 r.

 

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
3 1J Ks. Kubiak Wolna
4 1i Ks. Kubiak Biblioteka (A. Drwęska)
6 2B Ks. Kubiak Biblioteka (A. Drwęska)
8 3A Ks. Kubiak Wolna
7 1C K. Sarnowska Wolna
8 1g K. Sarnowska Grupa chłopców wolna, grupa dziewczyn mająca wf na l. 9- biblioteka (A. Drwęska)
9 1g,h,i M. Kociemba wolna
       

 

 

Zastępstwa na piątek 6 grudnia 2019 r.

 

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
1 i 2 Kl. II A.    Dembska Wolna
6 3B Ks. Kubiak Wolna. Osoby, które czekają na II język- biblioteka (A. Drwęska)
7 1H Ks. Kubiak Wolna
8 2A Ks. Kubiak Wolna
3 1K J. Urbaniak Biblioteka (A. Springer)
4 i 5 1D J. Urbaniak Wolna, osoby które czekają na etykę- biblioteka (A. Drwęska)
6 1J J. Urbaniak Wolna, osoby które czekają na etykę- biblioteka (A. Drwęska)
7 i 8 Kl. III J. Urbaniak wolna
1 i 2 IIe A.    Czubanowska wolna
4 1i A.    Czubanowska M. Frąckowiak cała klasa
       

 

Zastępstwa na czwartek 5 grudnia 2019 r.

 

 

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
1 i 2 Kl. II A.    Dembska Wolna
3 i 4 Kl. III A.    Dembska A.    Lehmann (aula)
1 i 2 2A A.    Czubanowska M. Bukowy cała klasa
3 i 4 Kl. III A.    Czubanowska A.    Lehmann (aula)
5 i 6 2E A.    Czubanowska J. Czeterbok cała klasa
7 Kl. III A.    Czubanowska Wolna
3 2A Ks. Kubiak A.    Lehmann (aula)
5 1i Ks. Kubiak A.    Springer (aula)
6 1j Ks. Kubiak Wolna
7 1H Ks. Kubiak Wolna
8 2B Ks. Kubiak Wolna
2 1K J. Urbaniak Biblioteka (A. Lehmann)
3 i 4 1C J. Urbaniak K. Czapla cała klasa
5 2A J. Urbaniak A. Springer (aula)
6 1B J. Urbaniak Wolna
7 1E J. Urbaniak Wolna
1 i 2 Kl. III M. Kociemba Wolna
6 2D A.    Drwęska D. Cieślińska zamiast lekcji 7
7 2D A.    Drwęska Wolna, osoby czekające na etykę biblioteka (A. Lehmann)

 

Zastępstwa na środę 04 grudnia 2019 r.

 

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
3 1A A.    Dembska M. Bukowy cała klasa
8 i 9 1K Ks. Kubiak Wolna
6 1F Z. Dłużak A. Zdunek zamiast lekcji 8
7 1F Z. Dłużak Wolna
2 2E A.    Czubanowska J. Czeterbok cała klasa
5 i 6 2C A.    Czubanowska M. Tomczyk cała klasa
5 1H J. Urbaniak E. Zdziechowska- cała klasa
6 i 7 Kl. III J. Urbaniak Wolna
5 2D A.    Drwęska Biblioteka (A. Springer)
       
       
       

Zastępstwa na wtorek 3 grudnia 2019 r.

Zastępstwa – Wtorek,03 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
1 i 2 Kl.  1i A.    Czubanowska M. Bukowy cała klasa
5 i 6 Kl. III A.    Czubanowska Wolna, osoby, które mają lekcję 7, 8, 9 biblioteka  (A. Springer)
1 i 2 Kl. II J. Urbaniak Wolna
4 1b J. Urbaniak A. Lehmann- aula
6 i 7 1i J. Urbaniak E. Zdziechowska cała klasa
6 i 7 1a A.    Dembska-  M. Bukowy- cała klasa
1 3a J. Łuczak Wolna
2 3f J. Łuczak J. Czeterbok zamiast lekcji  7 w 2e
5 2a J. Łuczak Biblioteka (A. Springer)
6 2c J. Łuczak Biblioteka (A. Springer)
2 3d T. Fijałkowski A. Lehmann
3 2c T. Fijałkowski A. Lehmann- aula
4 1i T. Fijałkowski A. Lehmann- aula
7 1b K. Kasprzyk Wolna
5 2d A.    Drwęska M. Szczepaniak
6 2d A Drwęska A.    Lehmann