Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 19 maja 2020 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.ID K.Czapla wolna
3 Gr.IIF K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IIA K.Czapla H.Godlewska cała klasa, godz. z wychowawcą s. 14
5 Gr.IIK K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 i 8 Gr.IIJG K.Czapla wolna
5 Gr.IIA A.Czubanowska A.Dembska cała klasa s.14
6 i 7 Gr.IIi A.Czubanowska Uczniowie maja przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 IIF Z.Dłużak Lek. 6 B.Kacza, Teams 

Lek. 7 T.Fijałkowski, Teams

6 Gr.IC M.Frąckowiak A.Dembska (Biblioteka)
 7i 8 Gr.IIJ M.Frąckowiak wolna
1 IA A.Lehmann wolna
2 IIF A.Lehmann Uczniowie maja przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 i 3 Gr. IIC R.Rymaniak A.Kubska, s. 2a
4 i 5 Gr.IC R.Rymaniak J.Czeterbok, s. 23
6 i 7 Gr.IIi R.Rymaniak Uczniowie maja przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IIi E.Zdziechowska Uczniowie maja przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIk E.Zdziechowska Uczniowie maja przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IC A.Zdunek M. Mroziewicz (j.polski), s.11
4       i 5 IIG A.Zdunek Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
       

Zastępstwa na wtorek, 18 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IABD J.Brygier wolna
5 i 6 Gr.IE J.Brygier M.Roszak cała klasa, A.Karczewska cała klasa IC
4 IIi A.Brzezińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IIC A.Brzezińska A.Springer (Biblioteka)
6 IIA A.Brzezińska B.Kacprzak (chemia), sala nr 14
7 IIF A.Brzezińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 IIK A.Brzezińska wolna
2 i 3 IIj D.Cieślińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
 4 IIA D.Cieślińska A.Chempińska (DZ), sala nr 14
5 IIi K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIB K.Kasprzyk M.Bukowy, sala nr 7
7 IIB K.Kasprzyk Gr. wf A.Karczewska zamiast lek. 8, pozostali uczniowie -wolna
1 i 2 IIC K.Sarnowska wolna
3 IIG K.Sarnowska wolna
4 IB K.Sarnowska J.Łuczak zamiast lek. 7, 19.05
6 i 7 IIG K.Sarnowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIk E.Zdziechowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 Gr.IIi E.Zdziechowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 i 8 Gr.IIH E.Zdziechowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 IIE A.Lehmann Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IC A.Lehmann J.Łuczak, sala nr 11
1 i 2 Gr.IC R.Rymaniak I.Wołowiec  sala nr 32, 
3 i 4 Gr.IIC R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa sala nr 2
       
       
       
       
       

 

Zastępstwa na poniedziałek, 17 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
5 IIH E.Nowak-Polska L.Ghodhbani, Teams
7 i 8 Gr.IIH J.Czeterbok M.Bukowy cała klasa, Teams, 
3 i 4 IIG A.Zdunek K.Sarnowska , Teams
5 i 6 IIF Z.Dłużak Lek. 5 A.Brzezińska , Teams

Lek. 6 B.Kacza, Teams

5 i 6 Gr.IIG I.Wołowiec A.Czubanowska, Teams
2 IID M.Sokołowska-Nowak D.Cieślińska, Teams
4 IIE M.Sokołowska-Nowak K.Kasprzyk , Teams
7 IIi M.Sokołowska-Nowak L.Ghodhbani , Teams
8 Gr.IIi M.Sokołowska-Nowak wolna
7 Gr.IId H.Godlewska wolna
1 i 2 Gr.IIH A.Karczewska Lek. 1 wolna

Lek. 2 M.Mroziewicz, Teams

5 i 6 Gr.IIDE A.Karczewska Gr.IIE –wolna

Gr.IID J.Urbaniak , Teams

       
       

Informacja na temat nauczania hybrydowego od 17.05. została wysłana w dzienniku elektronicznym.

Zastępstwa na piątek, 14 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIK M.Bukowy A.Kubska cała klasa, Teams
5 Gr.IB M.Bukowy A.Dembska cała klasa, Teams
6 i 7 Gr.IIH M.Bukowy Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Hr.IIJ K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IIC K.Czapla wolna
8 i 9 Gr.IIC K.Czapla wolna
6 i 7 Gr.IIH J.Czeterbok  wolna
1 i 2 IIF Z.Dłużak B.Kacza (j.polski), Teams
6 IIC T.Fijałkowski wolna
4 i 5 IIi K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIF K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IB K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IC J.Łuczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IID E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIDE M.Roszak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 i 9 IIA M.Roszak wolna
3 IIJ R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa, Teams
5 IC R.Rymaniak A.Kubska cała klasa, Teams
1 IIG J.Skotarczak wolna
3 IIF J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IA J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IC J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 IIE J.Skotarczak wolna
4 IID A.Springer Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IA A.Springer Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 ID A.Lehmann Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
       
       
       

Zebrania klasowe

Informujemy, że zaplanowane na 17 maja 2021 r. godz. 17.30 zebrania z rodzicami klas I i II odbędą się zdalnie na platformie Microsoft Teams. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas. 

Zastępstwa na czwartek, 13 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
8 Gr.IABC J.Brygier Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
9 Gr.IIJK J.Brygier wolna
2 IC A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IIG A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 IIB A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 Gr.IA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa, Teams
4 Gr.IIi A.Czubanowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 Gr.IIj M.Frąckowiak wolna
3 i 4 Gr.IE M.Frąckowiak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 i 4 IIE J.Jankowiak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 ID J.Jankowiak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IIJ J.Jankowiak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIH E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 Gr.IIA E.Nowak-Polska wolna
8 Gr.IIB E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 i 2 IIE A.Owczarczak wolna
3 Gr.IE A.Owczarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 Gr.IIB A.Owczarczak A. Kubska cała klasa, Teams
1 Gr.IC R.Rymaniak wolna
2 i 3 Gr.IIJ R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IIi R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIC R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IE K.Wojciechowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 Gr.IIF K.Wojciechowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 i 3 Gr.IIJ I.Wołowiec  Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IID I.Wołowiec A.Kubska cała klasa, Teams
5 Gr.IIC I.Wołowiec Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 Gr.IIF I.Wołowiec Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 ID I.Wołowiec Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IC M.Sokołowska-Nowak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIi M.Sokołowska-Nowak wolna
7 Gr.IIi M.Sokołowska-Nowak wolna
8 IIF M.Sokołowska-Nowak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
9 IIB M.Sokołowska-Nowak wolna
       
       

Zastępstwa na środę, 12 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 Gr.IB M.Bukowy Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IIH M.Bukowy Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 Gr.IIH M.Bukowy Lek. 6 Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

Lek. 7 M.Mroziewicz (j.polski), Teams

8 Gr.IIK M.Bukowy wolna
1 i 2 Gr.ID K.Czapla wolna
3 Gr.IIF K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IIA K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIK K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 i 8 Gr.IIJG K.Czapla wolna
4 Gr.IB A.Dembska wolna
5 Gr.IIA A.Dembska A.Czubanowska cała klasa, Teams
6 i 7 IIF Z.Dłużak Lek. 6 B.Kacza (j.polski), Teams

Lek. 7 T.Fijałkowski (j.polski), Teams

3 IIB J.Jankowiak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 i 5 IE J.Jankowiak Lek. 4 K.Sarnowska zamiast lek. 3, 21.05, Teams

Lek. 5 Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

7 ID J.Jankowiak wolna
2 IIE I.Kaj Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IE I.Kaj Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 i 5 Gr.IC A.Kubska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 Gr.IID A.Kubska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 Gr.IIK A.Kubska wolna
1 IA A.Lehmann wolna
2 IIF A.Lehmann Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IIH E.Nowak-Polska  Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 ID E.Nowak-Polska T.Fijałkowski (j.polski), Teams
5 ID E.Nowka-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIB E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 i 9 Gr.IIF M.Roszak wolna
2 i 3 Gr.IIC R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu                                            
4 i 5 Gr.IC R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 Gr.IIi R.Rymaniak A.Czubanowska cała klasa, Teams
8 i 9 IIC J.Skotarczak wolna
3 i 4 IA A.Springer Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 i 3 IIC I.Wołowiec Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 i 5 IIF I.Wołowiec K. Wojciechowska cała klasa Teams
6 i 7 IID I.Wołowiec Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IC A.Zdunek Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 IIG A.Zdunek Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 Gr.IIH J.Czeterbok Lek. 6. Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

Lek. 7 M.Mroziewicz (j.polski), Teams

 

1 i 2 IC M.Sokołowska-Nowak wolna
3 IIi M.Sokołowska-Nowak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 IID M.Sokołowska-Nowak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

Zastępstwa na wtorek, 11 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 IID A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IE A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IID A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IA A.Chempińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 Gr.IIJ H.Godlewska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 ID B.Kacprzak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu 
5 IIA B.Kacprzak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IB B.Kacprzak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 IIC B.Kacprzak wolna
3 i 4 IC B.Kacza J.Łuczak (matematyka) Teams
1 i 2 Gr.IC A.Kubska wolna
3 i 4 Gr.IIK A.Kubska M.Bukowy cała klasa, Teams
3 ID E.Kumor-Rybka Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 IIE A.Lehmann  Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IC A.Lehmann Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 i 2 Gr.IE A.Owczarczak K. Wojciechowska cała klasa, Teams
3 i 4 IIE A.Owczarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 i 2 Gr.IAB M.Roszak wolna
5 i 6 Gr.ICE M.Roszak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 Gr.IIA M.Roszak wolna
9 Gr.IIghi M.Roszak wolna
1 i 2 Gr.IC R.Rymaniak wolna
3 i 4 Gr.IIC R.Rymaniak I. Wołowiec cała klasa Teams
1 i 2 IIC K.Sarnowska wolna
3 IIG K.Sarnowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
4 IB K.Sarnowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 i 7 IIG K.Sarnowska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIi J.Urbaniak Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 i 8 IIh J.Urbaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu                     
6 IID J.Żeleźna Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 IIF J.Żeleźna Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 Gr.IIb M.Sokołowska-Nowak wolna
2 Gr.IIi M.Sokołowska-Nowak wolna
5 IIE M.Sokołowska-Nowak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu                                          
1 i 2 Gr.IABC J.Brygier wolna
5 i 6 Gr.IE J.Brygier Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IIH M.Mroziewicz J.Czeterbok (j.angielski), Teams
4 IIH M.Mroziewicz K.Wojciechowska (j.angielski), Teams

 

Zastępstwa na poniedziałek, 10 maja 2021r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IIij J.Brygier wolna
3 Gr.IE J.Brygier Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 IIK A.Brzezińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 IIF A.Brzezińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 IIC A.Brzezińska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 Gr.IA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa Teams
7 i 8 Gr.IIH J.Czeterbok M. Bukowy cała klasa Teams
3 i 4 IIi T.Fijałkowski Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 IIk L.Ghodhbani wolna
3 IIA L.Ghodhbani wolna
4 IIH L.Ghodhbani Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IC L.Ghodhbani Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IA L.Ghodhbani wolna
8 IIB L.Ghodhbani Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
2 IE I.Kaj Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 i 4 IIJ I.Kaj Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 IE A.Lehmann wolna
5 IB A.Lehmann Uczniowie mają przerwę  w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 IIH E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 IIB J.Skotarczak wolna
2 IIE J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 ID J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 i 6 IIF Z.Dłużak Lek. 5 – B. Kacza, Teams

Lek. 6 – Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

3 i 4 Gr.IIC R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa, Teams
5 Gr.IC R.Rymaniak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja 2021/2022 został umieszczony Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami. Przypominamy, że rekrutacja do LO rozpocznie się 17.05.2021 r. Obowiązuje elektroniczny system naboru. Kandydat składa wniosek logując się na stronie: https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat