Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Betlejemskie Światełko Pokoju

23 grudnia 2019

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

W  czwartek 19 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło po raz 3 do naszej szkoły. Światło Pokoju dostarczyli do naszej szkoły harcerze z naszej szkolnej drużyny harcerskiej. Bardzo im za to dziękuję.

Betlejemskie Światło Pokoju przypomina, że ponad 2000 lat temu w Betlejem zdarzyło się coś wyjątkowego. Na prowincji cesarstwa rzymskiego, w małej mieścinie niedaleko wielkiej Jerozolimy, narodził się Jezus. W małym Dziecięciu zostało przywrócone światu Światło nadziei i ciepło Bożej miłości. I dlatego Betlejemskie Światło Pokoju obdarza pokojem i przypomina, że w Bogu jest Światło dla naszego tu i teraz.

Niech świętowanie Bożego Narodzenia rozświetli nasze życiowe ciemności!

Katecheta Janusz T. Skotarczak

Galeria