Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Stypendia pomostowe 2019/2020

30 kwietnia 2019

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok.  Jest to program adresowany wyłącznie do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Kandydat do stypendium wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami  przekazuje do KOWR w Poznaniu ul. Fredry 12. Termin na wypełnienie wniosku online to 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r.